Project euPrevent PROFILE

Lonely? Let’s unite!

In april 2021 is euPrevent gestart met een 2,5 jaar durend project genaamd euPrevent PROFILE (preventie van eenzaamheid bij ouderen in de euregio). Dit project is een samenwerking tussen verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project richt zich op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van eenzaamheid.

Projectkader

Doelgroep: Bij de acties en activiteiten zijn verschillende doelgroepen betrokken, waaronder kwetsbare en oudere risicogroepen, plaatselijke overheidsinstanties, gezondheidswerkers, niet-professionele personen (zoals vrijwilligers), verenigingen voor ouderen en het algemene publiek.

Periode: 1 april 2021 – 31 augustus 2023

Doel

Het doel van dit project is het bevorderen van kennis en uitwisseling van best practices tussen en binnen gemeenschappen. euPrevent PROFILE zal grensoverschrijdende samenwerking stimuleren met als doel het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, het bevorderen van kennisuitwisseling, best practices en implementaties, het vergroten van het bewustzijn van de effecten van eenzaamheid en het verbinden van mensen, deskundigen en organisaties die al actief zijn geweest op dit gebied.

Het project euPrevent PROFILE wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met € 740.085,- van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook co-financiering en de projectpartners betalen hun eigen bijdrage.

Evenementen

Terugblik

Netwerkbijeenkomst euPrevent PROFILE

1 juni 2023

Activiteitenconferentie euPrevent PROFILE

1 juni 2023

Netwerkbijeenkomst euPrevent PROFILE

17 mei 2022

Nieuws

6 March 2024

"Sterrelicht" verlicht het podium en de harten in de strijd tegen eenzaamheid

4 July 2023

Lonely? Let’s unite! News! | Juni 2023

15 June 2023

Activiteitenconferentie euPrevent PROFILE