Overweight

Overgewicht is een ernstig en toenemend volksgezondheidsprobleem. Het veroorzaakt een vermindering van de levenskwaliteit en economische schade. De grootste gezondheidswinst wordt behaald wanneer de strijd tegen overgewicht begint bij kinderen en jongeren.

Doel

De programmalijn Overgewicht is gericht op preventie van het ontstaan van overgewicht bij kinderen, jeugd en jongvolwassenen. De focus ligt op eet- en beweeggedrag en op externe factoren zoals; afkomst, sociaal milieu en genetische aanleg.

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten binnen deze programmalijn zijn:

  • deskundigheidsbevordering door onder andere studiedagen;
  • ontwikkeling en implementatie van activiteiten voor stakeholders die te maken hebben met de doelgroep;
  • uitvoeren van Euregionale en EU georiënteerde projecten.


Evenementen

Terugblik

HEPCOM Final Conference

4 December 2018

HEPCOM leerplatform stelt zich voor in België

23 March 2018

HEPCOM leerplatform stelt zich voor in Nederland

12 April 2017

Nieuws

22 March 2024

Gezamenlijke inspanningen in de strijd tegen overgewicht

16 November 2018

Van der Zanden at HEPCOM Final Conference

21 June 2014

First step HEPCOM