Omwille van praktische redenen wordt de stakeholdersmeeting geïntegreerd in de activiteitenconferentie van euPrevent PROFILE op 1 juni 2023.

Meer info over de activiteitenconferentie vind je hier.

Indien je graag in gesprek wilt gaan over mogelijkheden, resultaten, … van PROFILE, neem dan contact op via communication@euprevent.eu .