Patient Empowerment

Doel

De programmalijn patiënt power is gericht op het behartigen van de belangen van de burgers woonachtig in de Euregio Maas-Rijn (EMR) inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten binnen deze programmalijn zijn:

  • Het ontwikkelen van gezamenlijke instrumenten voor grensoverschrijdende patiënten- en burger participatie, zoals zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen.
  • Het bewaken van de rechten en plichten van burgers inzake grensoverschrijdende zorg in de EMR.
  • Het inbrengen van het burger- en patiëntenperspectief in allerhande lopende grensoverschrijdende projecten in de EMR.


Evenementen

Terugblik

Conferentie patiëntenmobiliteit in de EMR

11 December 2015

EMR Health Congres ‘Patiëntenrechten in de Euregio Maas-Rijn‘

17 April 2014

Nieuws

20 December 2017

Self-Help Friendly Hospitals