Patient Empowerment

Doel

De programmalijn Patient Empowerment is gericht op het behartigen van de belangen van de burgers woonachtig in het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland (de grensregio) inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten binnen deze programmalijn zijn:

  • Het ontwikkelen van gezamenlijke instrumenten voor grensoverschrijdende patiënten- en burger participatie, zoals zelfhulpvriendelijke ziekenhuizen.
  • Het bewaken van de rechten en plichten van burgers inzake grensoverschrijdende zorg in de grensregio.
  • Het inbrengen van het burger- en patiëntenperspectief in allerhande lopende grensoverschrijdende projecten in de grensregio.


Evenementen

Terugblik

Conferentie patiëntenmobiliteit in de EMR

11 December 2015

EMR Health Congres ‘Patiëntenrechten in de Euregio Maas-Rijn‘

17 April 2014

Nieuws

20 December 2017

Self-Help Friendly Hospitals