Project euPrevent Social Norms Approach

‘Grensoverschrijdend werken we samen aan een goede volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn. We geven mensen informatie die inspireert om gezondere keuzes maken.’

Bronnen en eigen onderzoeken schetsen een zorgelijk beeld van schadelijk consumptiegedrag bij jongeren en senioren in de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Alcohol, cannabis, gamen en medicijnen.. hoe zit het nu écht?

Mensen zijn sociale wezens. We kijken naar wat anderen doen, om voor onszelf te bepalen wat ‘normaal’ is. Maar het beeld dat we van de leefstijl van anderen hebben klopt vaak niet. Voorlichting over het werkelijke gedrag van mensen in onze omgeving kan zorgen dat we ons eigen gedrag veranderen. Dit wordt de Social Norms Approach (SNA) genoemd.

Projectkader

Doelgroep: Jongeren (12-26 jaar) en senioren (55+) in de EMR
Looptijd: 1 september 2018 tot en met 28 februari 2022

SNA questionnaire

Klik op de knop voor de SNA questionnaire in te vullen.

Focus van het project

Het doel van dit project is om, samen met professionals in de Euregio Maas-Rijn en de West-Eifel, bestaande preventieve initiatieven te versterken met behulp van de Social Norms Approach.

Vanaf 2021 verstrekken we positieve voorlichtingsboodschappen op basis van onze onderzoekscijfers. Hiermee kunnen jongeren en ouderen, door professionals en leeftijdsgenoten, gemotiveerd worden om gezonder te leven. Zo bevorderen we een gezonde leefstijl.

Over de Social Norms Approach

De Social Norms Approach is een bewezen effectieve preventiemethode, gebaseerd op vier principes:

  • Als mensen kijken we naar wat anderen doen om ons eigen gedrag te bepalen.
  • We denken dat schadelijk gedrag bij anderen vaker voorkomt dan echt het geval is.
  • Ons eigen gedrag wordt daardoor beïnvloed: als we denken dat anderen iets doen, wordt de drempel lager om het zelf ook te doen.
  • Goede voorlichting over het werkelijke gebruik helpt mensen hun beeld bij te stellen. Schadelijk consumptiegedrag zal daardoor verminderen.

De Social Norms Approach gebruikt positieve boodschappen als basis voor goede en effectieve voorlichting.

Onderzoek

Het project euPrevent Social Norms Approach heeft in de Euregio Maas-Rijn en de West-Eifel onderzoek gedaan naar:

  • Alcoholgebruik, cannabisgebruik en online gamen bij jongeren (12-26 jaar).
  • Alcohol- en medicijngebruik bij 55-plussers.

Met de onderzoekscijfers laten we het werkelijke beeld zien. Door de Social Norms Approach toe te voegen aan bestaande gezondheidsbevorderende methoden en met elkaar te communiceren over de werkelijke sociale norm, kunnen we een gezonde leefstijl in de Euregio Maas-Rijn bevorderen.

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de Euregional Health Atlas en bij downloads euPrevent SNA.

Preventie- en bewustwordingscampagne

Op basis van de inventarisatieresultaten wordt er een euregionale preventiecampagne uitgewerkt voor beide doelgroepen. Een positieve preventiecampagne om mensen te voorzien van de juiste inzichten op het gebied van alcohol, cannabis en medicijn gebruik en online gamen. Om hen te inspireren én te motiveren gezondere keuzes te maken.

Word partner en doe mee!

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een gezonde leefstijl in onze regio, kan meedoen aan dit project. Via deze website kunt u in de loop van 2021 campagnematerialen downloaden. Tevens vindt u hier dan informatie over onze trainingen voor onderwijsprofessionals, gemeenteambtenaren en zorgprofessionals.

In deze trainingen leert u:

  • De Social Norms Approach effectief toe te passen in de praktijk.
  • De Social Norms Approach te gebruiken als aanvulling op andere preventiemethoden.

Samenwerking

Het project euPrevent Social Norms Approach is een samenwerking tussen 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn en de West-Eifel, die al ruim 15 jaar samenwerken aan diverse projecten binnen de programmalijn ‘euPrevent Verslaving’. Mondriaan is de leadpartner van dit project.

Ook na dit project blijft de ‘Social Norms Approach’ toepasbaar en inzetbaar ter preventie van andere gezondheidsproblemen in de Euregio Maas-Rijn.

Het project euPrevent Social Norms Approach wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van € 1.065.840,- door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Daarnaast ontvangt het project cofinanciering en betalen projectpartners een eigen bijdrage.

Evenementen

Terugblik

Final Conference euPrevent Social Norms Approach

27 januari 2022

Gratis webinar ‘Social Norm Approach’

20 oktober 2021 - 28 oktober 2021

Kick-off Congres euPrevent Social Norms Approach

31 januari 2019

Nieuws

5 May 2021

Infographic Resultaten Euroregional Health Survey Doelgroep 55-plussers

14 April 2021

Infographic Resultaten Euroregional Health Survey Doelgroep jongeren (12-26 jaar)

18 March 2021

Artikel: De Social Norms toegepast op 55-plussers in de grensstreek van Nederland, Duitsland en België

Publicaties

In de media