PROFILE Gids voor Intergenerationele Uitwisseling

Het belang en het potentieel van het samenbrengen van jongere en oudere generaties heeft steeds meer aandacht gekregen, ook als gevolg van de COVID-19-pandemie. Het bevorderen en aanmoedigen van uitwisseling tussen generaties wordt genoemd als een van de acties van de WHO-strategie en het actieplan 2012-2020 en is een van de drie hoofdpijlers van het project euPrevent PROFILE. 

Binnen het euPrevent PROFILE-project is een gids ontwikkeld met als doel (praktische) informatie te verstrekken en mensen te inspireren met betrekking tot intergenerationele uitwisseling binnen de context van eenzaamheid. Deze gids is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van intergenerationele praktijken om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Hier vind je de richtlijnen en rapporten voor de burgertop.