Environmental Health

Doel

De programmalijn 'Environmental health' richt zich op milieugezondheid. De relatie tussen volksgezondheid, milieu en leefomgeving.

Activiteiten

Het gaat in deze programmalijn onder andere om:

  • het monitoren van, het doen van onderzoek naar en de preventie van aandoeningen,
  • het zorgdragen voor een gezond binnenmilieu in onder andere woningen en openbare gebouwen zoals scholen,
  • het zorgdragen voor een gezond buitenmilieu waarbij dit betrekking heeft op zowel de natuurlijke als de gebouwde omgeving.


Evenementen

Terugblik

Slot congres HIE

20 June 2019

EMR Health Congres Indoor Environment

17 November 2014

Symposium Cross-Border Cooperation Environmental Health

12 January 2012

Nieuws

8 March 2019

Workshops over Gezond Wonen

15 March 2018

Webinars on Environment & Health tools

22 June 2017

WHO: 6th Ministerial Conference on Environment and Health