Environmental Health

Doel

De programmalijn Medische milieukunde richt zich op het monitoren van, het doen van onderzoek naar en de preventie van aandoeningen die het gevolg zijn van milieuverontreinigingen. Sinds een aantal jaren ligt de focus op de relatie tussen gezondheid en het binnenmilieu in onder andere woningen en openbare gebouwen zoals scholen.

Activiteiten

Partners in deze programmalijn organiseren themaworkshops en werken samen in projecten. Daarnaast zoeken zij geregeld samen naar financieringsmogelijkheden voor nieuwe en innovatieve ideeën.


Evenementen

Terugblik

Slot congres HIE

20 June 2019

EMR Health Congres Indoor Environment

17 November 2014

Symposium Cross-Border Cooperation Environmental Health

12 January 2012

Nieuws

8 March 2019

Workshops over Gezond Wonen

15 March 2018

Webinars on Environment & Health tools

22 June 2017

WHO: 6th Ministerial Conference on Environment and Health