Project Theater over dementie en depressie

Uit onderzoek bleek dat in de Euregio Maas-Rijn (EMR) een taboe heerste rond dementie en depressie bij ouderen. De partners uit de programmalijn Mental Health hadden behoefte aan een activiteit om deze thema’s bespreekbaar te maken.

Projectkader NL

Doelgroep: senioren en hun omgeving
Looptijd: 1 juni 2014 tot 31 mei 2015

Projectkader DE en BE

Doelgroep: senioren en hun omgeving
Looptijd: 1 september 2014 tot 30 maart 2015

Focus van het project

Het doel van het project is dementie en depressie bij ouderen bespreekbaar maken. Setheater ontwikkelde de theatervoorstelling Vergeten & Verzonken (over dementie en depressie bij ouderen) (V&V) om deze thema’s op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen.

Theatertournee door de EMR

Begin 2015 werd de voorstelling 62 keer gespeeld in Nederlands Limburg, Duitsland, Oost België en Belgisch Limburg. De theatervoorstelling is uitgevoerd in het Nederlands en in het Duits. Professionals uit de gemeente kozen telkens wie uitgenodigd werd voor de voorstellingen. Bij verschillende voorstellingen waren mensen aanwezig die zelf de diagnose dementie of depressie hadden.

Na afloop van het project is de voorstelling ook ingezet in het project Senior Friendly Communities (SFC). In het project SFC is de voorstelling vertaald in het Frans, zodat V&V in de drie EMR – talen beschikbaar is.

Het nagesprek

Na de voorstelling vond telkens een nagesprek klaar. Dit gesprek werd begeleid door de acteurs. Het publiek bepaalde waar over nagepraat werd. Zo kregen de aanwezigen de kans hun emoties, verhalen en vragen met elkaar te delen. Dit was het belangrijkste element van het project.

 

Tijdens het project werd duidelijk dat dit een effectieve manier is om mensen uit te nodigen met elkaar te praten over dementie en depressie bij ouderen. Er zijn veel persoonlijke ervaringen gedeeld. Uit de evaluaties bleek dat de aanwezigen voorstelling en nagesprek heel erg waardeerden. Het taboe is doorbroken.

De voorstelling

De voorstelling V&V is geschikt voor iedereen die met anderen in gesprek wil gaan over depressie en dementie bij ouderen. De voorstelling wordt zowel gespeeld voor een breed publiek, als voor groepen professionals of betrokkenen die met de thema’s te maken hebben.

 

Deze voorstelling maakt het ongrijpbare, onbegrijpelijke en onbespreekbare van dementie en depressie bij ouderen voelbaar. De voorstelling duikt in emoties en reacties die depressie en dementie bij ouderen vaak oproepen. Het publiek wordt meegevoerd langs:

  • Het ongrijpbare van de problematiek,
  • De impact die het heeft op de oudere zelf en op zijn naasten,
  • Het niet onder woorden durven of kunnen brengen van het gevoel dit komt nooit meer goed,
  • Het onbegrip vanuit de omgeving, met als gevolg, onbeholpen, soms kwetsende reacties of helemaal geen reacties meer.

Samenwerking

Naast de betrokken organisaties uit de programmalijn Mental Health werd in deze projecten nauw samengewerkt met andere organisaties, waaronder

  • verpleeghuizen,
  • woonzorgcentra,
  • opleidingen voor verzorgenden,
  • patiëntenverenigingen, zoals de Alzheimer vereniging (DE).

Bedankt voor de voorstelling. Hoop dat deze op vele plaatsen gespeeld wordt zodat depressie en dementie meer bespreekbaar worden.

Quote Bezoeker Provincie Limburg België (maart 2015)

Evenementen

Terugblik

Vergeten en Verzonken (on tour)

16 april 2015 - 12 mei 2015

Nieuws

21 July 2015

Theatre in the EMR