Sustainable Healthy ERMN (SHE)

Een sterke grensregio heeft ook gezonde burgers nodig. Dit project heeft dan ook tot doel een structureel netwerk van samenwerking tussen de openbare gezondheidsdiensten in de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) op te zetten, zodat kennis over de volksgezondheid kan worden uitgewisseld en verbeterd.

Projectkader

Doelgroep: ERMN-burgers, deelnemende volksgezondheidsinstellingen en hun netwerkpartners
Periode: 1 juli 2020 – 31 december 2022

Achtergrond van het project

De Provincie Limburg heeft het initiatief genomen om euPrevent te vragen een implementatieplan op te stellen met speerpunten voor 2018-2020. Na vele gesprekken met belanghebbenden uit Limburg en Duitsland, waaronder de ERMN, heeft de Provincie Limburg besloten euPrevent tijdelijk als euregionale kennismakelaar aan te stellen en hen te vragen een structureel euregionaal netwerk op het gebied van de publieke gezondheid op te zetten in het werkgebied van de ERMN. Aangezien dit aansloot bij de wensen van de publieke gezondheidszorgorganisaties is dit Interreg project tot stand gekomen.

Focus van het project

De focus van het project is om kennis te vergaren over de gezondheidsstructuur van de publieke gezondheidszorgstelsels in het ERMN en om deze kennis grensoverschrijdend te delen, zodat de capaciteit kan worden opgebouwd om samen te werken aan grensoverschrijdende kwesties met betrekking tot publieke gezondheid.

Activiteiten

Er zullen workshops worden georganiseerd bij de deelnemende publieke gezondheidsorganisaties van zowel Nederlandse als Duitse zijde om meer kennis te vergaren over hoe het wederkerige systeem werkt en om meer kennis te vergaren over hoe zij werken met betrekking tot:

  • Overdraagbare ziekten: Omgaan met bijvoorbeeld Covid-19, griep, mazelen;
  • Gezonde jeugd: Dit omvat onderwerpen als de “rookvrije generatie” en alcoholgebruik. Het gaat hier met name om het risicogedrag van jongeren;
  • Moeilijk te bereiken doelgroepen;
  • Migranten.

Er worden regionale burgertops georganiseerd om de ervaringen en meningen van de burgers op het gebied van de volksgezondheid te horen.

Aan het eind van het project zal een rapport worden gemaakt over hoe een structureel netwerk er in het ERMN uit zou moeten en kunnen zien en wat er gedaan moet worden om dit te bereiken.

Resultaten

De eerste stappen zullen worden gezet om een grensoverschrijdend netwerk mbt publieke gezondheid in het ERMN op te zetten. Dit zal ons helpen de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) te identificeren zoals die door de VN en de WHO worden gepromoot, zodat gezondheid een integraal onderdeel wordt van de Euregionale samenwerking.

Evenementen

Terugblik

Eindconferentie Sustainable Healthy ERMN (SHE)

15 december 2022

Workshop: Gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen

3 november 2022

Digitaal Stakeholders Congres Sustainable Healthy ERMN (SHE)

2 december 2021

Nieuws

16 March 2023

Euregionaal jongerenonderzoek in de ERMN: YES 2023

18 November 2022

euPrevent heet nieuwe partners welkom

11 December 2020

Het Project SHE wordt gelanceerd