Over euPrevent

In Europese grensregio’s is sprake van hogere werkloosheid, slechtere gezondheid, dubbele vergrijzing en meer armoede. Wonen naast een grens betekent minder mogelijkheden op het gebied van arbeid, mobiliteit, zorg en welzijn. Beleid is immers voornamelijk nationaal georiënteerd. Over deze landsgrens gaan, is daardoor niet vanzelfsprekend.

euPrevent is een euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland (de grensregio) te verhogen.

Fundamenten

 • euPrevent wil de hoogste levenskwaliteit voor inwoners van de grensregio.
 • euPrevent is een laboratorium voor gezondheidsinnovatie.
 • euPrevent stimuleert thematische focus en concrete resultaten.
 • euPrevent weet: samen komen we verder.

euPrevent baseert haar samenwerking op de internationale frameworks

 • Positieve Gezondheid,
 • Integraal gezondheidsbeleid (Health in All Policies) en
 • Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs).

De 5 waarden die centraal staan binnen euPrevent zijn

 • Euregionaal samenwerken,
 • Burger participatie,
 • Kennis opbouw,
 • Wetenschap en
 • Duurzaamheid.

Organisatie

euPrevent bestaat uit een groot aantal partners die actief samenwerken in de programma’s en projecten. Deze partners zijn allerlei organisaties die betrokken zijn bij de gezondheid van de inwoners van de grensregio.

De 36 structurele partners zijn het kloppende hart van euPrevent.

Het bestuur en het ondersteuningsbureau van de Stichting euPrevent ondersteunen de partners in hun euregionale samenwerking.

Binnen en buiten de grensregio werkt euPrevent duurzaam samen met andere organisaties, waaronder:

 • Euregion Meuse-Rhine EGTS
 • World Health Organisation – Regions for Health Networks
 • European Committee of the Regions
 • Euregha
 • Lower Austria