Project euPrevent Mental Health & Social Networks (euPrevent SoMe)

Een gezonde grensregio is van vitaal belang voor het welzijn van haar burgers, en geestelijke gezondheidszorg, inclusief preventie, speelt daarbij een cruciale rol. Het SoMe-microproject wil grensoverschrijdende samenwerking bevorderen en burgers in de Euregio Maas-Rijn (EMR) samenbrengen door relevante sociale netwerken in kaart te brengen en inzicht te geven in preventie- en zorgsystemen. Door uitdagingen in de samenwerking op het gebied van geestelijke gezondheidszorg te identificeren, willen we de levenskwaliteit van alle EMR-burgers verbeteren.

Projectkader

Doelgroep: EMR-burgers die door de mazen van het net dreigen te glippen wat preventie en verzorging van geestelijke gezondheid betreft of die geen toegang hebben tot het volledige gamma van geestelijke gezondheidsdiensten, alsook de sociale netwerken van deze burgers, organisaties en deskundigen inzake preventie en verzorging van geestelijke gezondheid, sociale verenigingen en het grote publiek.

Period: 01 December 2022 – 14 October 2023

Achtergrond van het project

Sociale netwerken zijn een fundamenteel aspect van ziektepreventie omdat ze alle sociale relaties van een persoon omvatten. De sociale banden van burgers in de Euregio Maas-Rijn (EMR) omvatten echter vaak grensoverschrijdende elementen zoals werk, school en vrije tijd, maar geestelijke gezondheidsdiensten en preventie-inspanningen eindigen aan de nationale grens. Bovendien stuiten EMR-burgers die vaak nationale grenzen overschrijden, vaak op organisatorische en financiële belemmeringen wanneer zij toegang proberen te krijgen tot uitgebreide geestelijke gezondheidszorg en worden zij vaak uitgesloten van preventiemaatregelen. Om de geestelijke gezondheidsbehoeften van de burgers van de EMR doeltreffend aan te pakken, is een alomvattende aanpak die rekening houdt met de euregionale mobiliteit van personen essentieel.

Activiteiten

Activiteit 1 – Euregionale levensverhalen

Vijf euregionale verhalen die een stem geven aan de burgers van de EMR en de grensoverschrijdende uitdagingen en belemmeringen in verband met de preventie van en de zorg voor geestelijke gezondheid belichten. Daarnaast worden vijf voorbeeldige sociale netwerken van EMR-burgers geschetst.

Activiteit 2- Informatiebladen

De opstelling van twee informatiebladen, één voor burgers en één voor beroepsbeoefenaars, is bedoeld om beide groepen te helpen bij het gebruik of de verlening van grensoverschrijdende geestelijke gezondheidsdiensten.

Activiteit 3 – Euregionale sociale mediacampagne

De ontwikkeling en uitvoering van een euregionale sociale mediacampagne is een sleutelelement in de realisatie van het project en de verspreiding van de resultaten van de eerste twee activiteiten

Het microproject euPrevent SoMe wordt in het kader van het project People to People2 Interreg V-A EMR medegefinancierd met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de projectpartners.

Evenementen

Geen evenementen

Nieuws

6 September 2023

Inzicht in de invloed van sociale relaties op mentaal welzijn in grensregio's

16 February 2023

Nieuw initiatief ter verbetering van de geestelijke gezondheidszorg in de grensregio van de EMR: euPrevent SoMe