Infectious Diseases

Doel

De programmalijn Infectieziekten is gericht op vermindering van infectieziekten en bevordering van patiëntveiligheid voor alle inwoners in het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland (de grensregio). De aandacht gaat bijvoorbeeld uit naar (multi)resistente ziekteverwekkers zoals de zogenoemde ziekenhuisbacteriën, hygiëne maatregelen en protocollen voor de patiëntveiligheid.

Activiteiten

Voorbeelden van activiteiten binnen deze programmalijn zijn:

  • de ontwikkeling van een grensoverschrijdend expertisenetwerk;
  • onderzoek naar het vóórkomen van MRSA (Meticilline resistente Staphylococcus aureus) en andere infectieziekten;
  • de ontwikkeling van het 'Kwaliteitszegel Patiëntveiligheid door Hygiëne en Infectiepreventie' voor ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra.


Evenementen

Terugblik

Conferentie euPrevent COVID-19

16 December 2021

Burgertoppen over ervaringen in coronatijd

8 May 2021

Uitreiking derde euPrevent Kwaliteitskeurmerk ziekenhuizen

26 June 2017

Nieuws

27 June 2024

Vaccinaties: Een Bijdrage aan een Betere Gezondheid in een Veranderende Wereld

4 April 2024

ZonMW-project GRENSimpact is gelanceerd

7 March 2024

Grensoverschrijdende samenwerking bevorderen: focus op infectieziekten