Activiteitenconferentie euPrevent PROFILE
15 June 2023

Het project euPrevent PROFILE, gericht op het voorkomen van eenzaamheid in de Euregio, is sinds twee jaar actief. Op 1 juni 2023 organiseerde het project team een activiteitenconferentie met ongeveer 170 deelnemers uit de hele Euregio Maas-Rijn.

Tijdens de conferentie presenteerde Marja Veenstra, de projectcoördinator, een aantal opmerkelijke resultaten, waaronder de bevordering van uitwisseling tussen generaties en de compilatie van literatuuroverzichten en gegevens over eenzaamheid. Ze gaf ook waardevolle informatie over e-Health toepassingen, richtlijnen en best practices. Daarnaast introduceerde Marja Veenstra de trainingsmodule over eenzaamheid en het theaterstuk, beide ontwikkeld als onderdeel van het project. Aanwezigen kregen de gelegenheid om delen van deze producten te bekijken, zoals een filmfragment van de trainingsmodule en een inleiding op het toneelstuk “Starlight” door de maker Luc Stevens, begeleid door een optreden van KBO Heerlen.

In haar keynote speech benadrukte Lise Switsers van Thomas More-Hogeschool dat het aanpakken van eenzaamheid een levenslange zorg is die veel verder gaat dan alleen ouderen. Het ochtendprogramma werd afgesloten met een levendige en internationale paneldiscussie over eenzaamheid, met deelnemers uit de hele EMR, namelijk Thomas Hax-Schoppenhorst (Duitsland), Frans Verhey (Nederland), Coraline Dubois (Wallonië) en Lise Switsers (Vlaanderen), die inzichten gaven vanuit verschillende perspectieven: beleid, wetenschap en praktische aspecten.

Tijdens de namiddag hielden 17 organisaties uit de hele EMR het publiek bezig met dynamische en inspirerende presentaties over hun best practices in de aanpak van eenzaamheid. Deze initiatieven werden getoond aan verschillende groepen deelnemers.

De deelnemers leerden niet alleen over eenzaamheid bij mensen, maar ontdekten ook de invloed ervan op dieren, zoals indrukwekkend werd gedemonstreerd door een presentatie van de GAIA Zoo. De dierentuin diende als inspirerende achtergrond voor de activiteitenconferentie die dag.

Tot slot ging Jo Paas in op de initiatieven van de gemeente Kerkrade om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken en inspireerde hij de deelnemers om de kennis van de activiteitenconferentie in hun eigen omgeving toe te passen.

Deze intergenerationele bijeenkomst stimuleerde levendige discussies tussen verschillende belanghebbenden, waardoor hun betrokkenheid bij het onderwerp verder werd gestimuleerd. Het conferentiethema weerklonk met de boodschap “Lonely? Let’s unite!”

Publiek bij de plenaire sessie

Het euPrevent PROFILE projectteam

Brigitte van der Zanden modereerde de activiteiten van deze dag

Een deel van het toneelstuk “Sterrelicht en Appeltaart” werd gepresenteerd door KBO Heerlen.