De routekaart naar richtlijnen voor professionals

Beschrijving van de routekaart

De Routekaart leidt u door een selectie van 15 richtlijnen en gidsen voor professionals, vrijwilligers en algemeen publiek. De richtlijnen hebben allemaal een andere aanpak om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Alle richtlijnen of gidsen zijn beschikbaar in hun oorspronkelijke taal en een samenvatting in 4 talen. We hebben geprobeerd deze selectie in de benodigde talen beschikbaar te maken, de volledige tekstvertaling is echter niet opgenomen.

Voor wie

De routekaart kan worden gebruikt door professionals in de gezondheidszorg, maatschappelijk werkers, lokale overheden of gemeenten en vrijwilligers. Iedereen die deel uitmaakt van een aanpak of netwerk met als doel eenzaamheid te verminderen of te voorkomen kan voordeel hebben bij de beschreven stappen in de verschillende gidsen en richtlijnen.

Hoe te gebruiken

Door vragen te beantwoorden over uw beroep, het doel dat u voor ogen hebt en doelgroep vindt u de meest geschikte richtlijn of gids in uw eigen taal of wordt u verrast door een gids uit een buurland. Deze selectie kan u inspireren tot bepaalde stappen of kijken of uw aanpak verrijkt kan worden met ideeën. Als de gevonden richtlijn of gids niet in uw taal is, vindt u een samenvatting en een link naar het oorspronkelijke document. U kunt zelf beslissen of u (delen) van het document wilt vertalen.