Live safely, enjoy life, stay involved

“Samen brengen we grensoverschrijdend seniorvriendelijke gemeenten tot stand, zodat alle senioren in de
Euregio Maas-Rijn met plezier blijven meedoen aan het dagelijkse leven!“

In september 2016 is euPrevent gestart met het drie jaar durend project ‘Senior Friendly Communities’ (SFC). Dit project is een samenwerking van verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). Het project richt zich op actief ouder worden in seniorenvriendelijke gemeenten. In dit project ligt het accent op de psychische gezondheid met speciale aandacht voor dementie en ouderdomsdepressie.

Doel

In dit project werken de euregionale partners samen met 31 gemeenten uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel is het tot stand brengen van seniorenvriendelijke gemeenten. Gemeenten waar zorg-, verzorger- en inclusievriendelijkheid centraal staan. Zodat senioren kunnen blijven deelnemen aan het normale, sociale leven.

Om dit te bereiken zetten de partners in de Euregio Maas-Rijn in op de volgende activiteiten:

 • bevorderen dat de doelgroep lichamelijk en geestelijk actief is en blijft;
 • bevorderen van de economische en maatschappelijke integratie van de doelgroep;
 • vergroten van de efficiëntie van de zorgsystemen in de EMR;
 • bevordering van de generatie overstijgende solidariteit.

Doelgroepen

In dit project richten de partners en gemeenten zich in het bijzonder op de volgende drie doelgroepen:

 • mensen die op dit moment als mantelzorger werken;
 • potentiële mantelzorgers;
 • zorgbehoevenden: ouderen met beginnende ouderdomsdepressie en/of ouderdomsdementie.

Maatwerk per gemeente

Per gemeente zal het aanbod aan de hand van de plaatselijke behoefte worden aangeboden. Het project wordt uitgevoerd in 4 stappen:

 1. Analyse van de behoefte in de deelnemende gemeenten.
 2. Selectie van de concrete activiteiten per gemeente aan de hand van een activiteitenbuffet.
 3. Uitvoering van de activiteiten in de gemeenten met steun van euPrevent en partners.
 4. Opstellen van een duurzaamheidsplan.

 

Het project Senior Friendly Communities wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd en met 983.167,50 euro door de Europese Unie en het Europees Fonds voor Regionale Managing Authority Interreg V-A Euregio Meuse-Rhine Ontwikkeling ondersteund. Daarnaast ontvangt het project co-financiering en betalen de projectpartners een eigen bijdrage.

Evenementen

Terugblik

Afsluitend congres euPrevent Senior Friendly Communities

21 november 2019

Activiteiten Congres euPrevent SFC

23 november 2017

Kick-off Congress euPrevent SFC

31 januari 2017

Nieuws

16 July 2020

Euregionale gezondheidsatlas

10 February 2020

Boek: 'Een seniorvriendelijke gemeente in beweging brengen en houden'

5 February 2020

Hoe word je een veerkrachtige gemeente en voorkom je depressie bij ouderen?

Publicaties

In de media