Historie

Bekijk alle activiteiten van 2001 tot nu op de tijdlijn.

Hoe het begon

Rond 2000 hadden professionals op het gebied van gezondheidspreventie de indruk dat jongeren en adolescenten uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) meer alcohol en drugs gebruikten dan daarvoor. Dit gebruik vond deels in de buurlanden plaats omdat jongeren in hun vrije tijd meer en meer de grens over gingen. 18 organisaties uit de EMR besloten dit gedrag samen te onderzoeken en aan te pakken.

Van project naar structurele samenwerking

Deze samenwerking in het project Risicogedrag Adolescenten dat in 2001 van start ging, vormt de basis waarop euPrevent verder uitgebouwd is. De toenmalige partners werken nog steeds samen onder het programma Addiction.

Het euregionale netwerk werd verder uitgebouwd, ook rondom andere gezondheidsthema’s. Dit resulteerde in de start van twee nieuwe projecten in 2008 en 2009, die de basis vormden voor de programma’s Overweight en Infectious Diseases.

Stichting euPrevent

Door de explosieve groei van het netwerk ontstond behoefte aan een duurzame ondersteuningsvorm. In 2010 is de Stichting euPrevent opgericht en sinds 2015 worden de partners ook bijgestaan door het ondersteuningsbureau van euPrevent.