PROFILE Goede Praktijken

Een hulpmiddel voor het delen van goede praktijken en te inspireren.

PROFILE Training Module

PROFILE Training Module for professionals and non-professionals.

PROFILE Richtlijnen voor de aanpak van eenzaamheid

Een hulpmiddel met richtlijnen om eenzaamheid te helpen verminderen of voorkomen.

HEPS Inventory Tool

Een hulpmiddel voor inventarisatie en kwaliteitsbeoordeling van schoolinterventies op gezond eten en bewegen.

HEPCOM Learning Platform

Een online platform voor lokale autoriteiten, lokale gemeenschappen en professionele praktijkmensen.

Capacity Assessment Tool

Een hulpmiddel voor capaciteitsbeoordeling met betrekking tot uw capaciteit en uw euregionale samenwerking.

HEPS Tool for Schools

Een hulpmiddel voor de ontwikkeling van het schoolbeleid inzake gezond eten en bewegen.