Project Minder Schade voor Kinderen (REHAC)

REHAC staat voor Reduce Harm for Children.

Het aantal kinderen dat opgroeit in een stressvolle opvoedingssituatie in de Euregio Maas-Rijn (EMR) is de laatste decennia toegenomen. Deze kinderen lopen 3 tot 13 keer meer kans om psychische problemen te ontwikkelen. De urgentie om deze intergenerationele overdracht te doorbreken wordt steeds duidelijker zichtbaar in het nationale en gemeentelijke beleid. In de EMR waren er al verschillende interventies voor deze kinderen. Binnen dit project stond de vraag ‘wat kunnen we binnen de EMR van elkaar leren?’ centraal.

Projectkader

Doelgroep: Kinderen in de EMR
Looptijd: 17. September 2018 – 30 juni 2019

Focus van het project

Er waren al verschillende interventies in de Euregio Maas-Rijn voor kinderen die opgroeien in stressvolle situaties.

 • Binnen het project hebben de partners elkaar uitgebreid geïnformeerd over de gebruikte interventies en samen een overzicht van deze succesvolle euregionale interventies gemaakt voor professionals in de EMR.
 • Drie van deze interventies werden vertaald en na afloop van het project over de grens ingezet.
 • Ook is er een tweetalige handleiding ontwikkeld voor professionals die werken in gezinnen waar kinderen in een stressvolle situatie opgroeien.

Bestaande interventies

Partners binnen de EMR wisten dat er succesvolle initiatieven waren in de andere regio’s, maar kenden deze onvoldoende om ze te kunnen inzetten in de eigen regio. Om inzichtelijk te maken welke bestaande, euregionale interventies er zijn, zijn deze in een overzicht bij elkaar gezet voor professionals in de EMR.

Daarnaast zijn drie succesvolle interventies vertaald:

 • In Nederlands Zuid-Limburg is er een regelmatig aanbod van KOPP/KVO (Kinderen van ouders met Psychiatrisch Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders). Dit betreft voornamelijk doe- en praatgroepen gericht op alleen kinderen. Dit KOPP/KVO aanbod wordt ook landelijk uitgevoerd. Binnen het project REHAC is ervoor gekozen om de interventie Piep te vertalen in het Duits.
 • In Duitsland liep al jarenlang een succesvolle, wetenschappelijk onderbouwde training voor alleen opvoedende ouders, genaamd Wir2. Een samenvatting van deze interventie is vertaald in het Nederlands en een 20-tal professionals volgden een training om deze interventie ook in hun eigen regio te kunnen aanbieden.
 • In Belgisch Limburg coördineert het netwerk Ligant aanbod voor KOPP (kinderen van ouders met een psychiatrisch probleem) en KOAP (kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem)..  De nieuwe interventie ‘Op reis met Kriebel’ is vertaald in het Duits en aangepast voor de Nederlandse situatie. Een 20-tal professionals volgden een training om deze interventie ook in de eigen regio te kunnen aanbieden.

Om hoeveel kinderen gaat het?

Op jaarbasis telt Nederland 405.000 mensen die gediagnosticeerd zijn met een psychische ziekte en/of verslaving en die ook kinderen onder de 18 jaar hebben. In totaal groeien 577.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar, waarvan 423.000 jonger dan 12 jaar, op met een ouder met een psychische ziekte en/of verslaving (De Graaf, Ten Have, & Dorsselaer, 2010). Vergelijkbare cijfers zijn te vinden in Duitsland en België. Kinderen die in deze stressvolle situatie opgroeien, hebben 3 tot 13 keer meer kans op psychische problemen of verslaving dan kinderen die opgroeien bij een geestelijk gezonde ouder.
Ook is het aantal huwelijken dat eindigt in een echtscheiding in de Euregio de laatste decennia explosief gestegen. In Duitsland eindigt meer dan een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Het gevolg van een echtscheiding is vaak dat kinderen opgroeien in eenoudergezinnen en/of een stressvolle opvoedingssituatie ervaren. Ook dit resulteert in een aanzienlijk grotere kans op het ontwikkelen van psychische problemen.

Producten Project REHAC

Downloads

 • Overview of interventions in EMR _ 2019 _ Matrix (English)
  Een overzicht van bestaande interventies in België, Duitsland en Nederland, stand voorjaar 2019.
 • Gids _ Heeft u ook kinderen? (Nederlands + Deutsch)
  Een handreiking voor professionals die de invloed op kinderen van psychische ziekte of problematisch middelengebruik van de ouder bespreekbaar willen maken.
 • Stroomdiagram _ Heeft u ook kinderen? (Nederlands)
  Een stroomdiagram voor professionals die de invloed op kinderen van psychische ziekte of problematisch middelengebruik van de ouder bespreekbaar willen maken.

Interventie Piep

Interventie Kriebel

Interventie Wir2

Evenementen

Terugblik

Training + Mini Conference Project REHAC

6 juni 2019

Nieuws

26 June 2019

Duurzame resultaten project REHAC

Het project ‘REHAC’ is mogelijk dankzij de subsidiëring door het People to People-project Interreg V-A Euregio Maas-Rijn en de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg V A-programma EMR.