Project Minder schade voor kinderen (REHAC)

Het project REHAC staat voor Reduce Harm for Children.

Het aantal kinderen dat opgroeit in een stressvolle opvoedingssituatie in de Euregio Maas-Rijn (EMR) is de laatste decennia toegenomen. Deze kinderen lopen 3 tot 13 keer meer kans om psychische problemen te ontwikkelen. De urgentie om deze intergenerationele overdracht te doorbreken wordt steeds duidelijker zichtbaar in het nationale en gemeentelijke beleid.  In de EMR zijn er al verschillende interventies voor deze kinderen. Binnen dit project staat de vraag ‘wat kunnen we binnen de EMR van elkaar leren?’ centraal.

Projectkader

Doelgroep: Kinderen in de EMR
Looptijd: 17. September 2018 – 30 juni 2019

Focus van het project

Er zijn al verschillende interventies in de Euregio Maas-Rijn voor kinderen die opgroeien in stressvolle situaties. Binnen het project zullen de partners elkaar uitgebreid informeren over de gebruikte interventies en samen een tweetalige gereedschapskist met succesvolle euregionale interventies maken voor professionals in de EMR. Eén van deze interventies wordt daarnaast vertaald en na afloop van het project over de grens ingezet.

Bestaande interventies

Partners binnen de EMR weten dat er succesvolle initiatieven zijn in de andere regio’s, maar kennen deze onvoldoende om ze te kunnen inzetten in de eigen regio.

In Nederlands Zuid-Limburg is er een regelmatig aanbod van KOPP/KVO (Kinderen van ouders met Psychiatrisch Problemen/Kinderen van Verslaafde Ouders). Dit betreft voornamelijk doe- en praatgroepen gericht op alleen kinderen. Dit KOPP/KVO aanbod wordt ook landelijk uitgevoerd.

In Duitsland zijn er Wir2 (een training voor alleen opvoedende ouders) en andere initiatieven.

In België – meer specifiek in Limburg, in het kader van het netwerk van kinderen en Youth Ligant – is er het Crosslink netwerk, dat aanbod voor KOPP (kinderen van ouders met een psychiatrisch probleem) en KOAP (kinderen van ouders met een afhankelijkheidsprobleem) coördineert.  Daarnaast is er binnen Ligant een verband met vroegtijdige detectie en vroegtijdige interventie.

Om hoeveel kinderen gaat het?

Op jaarbasis telt Nederland 405.000 mensen die gediagnosticeerd zijn met een psychische ziekte en/of verslaving en die ook kinderen onder de 18 jaar hebben. In totaal groeien 577.000 kinderen en jongeren onder de 18 jaar, waarvan 423.000 jonger dan 12 jaar, op met een ouder met een psychische ziekte en/of verslaving (De Graaf, Ten Have, & Dorsselaer, 2010). Vergelijkbare cijfers zijn te vinden in Duitsland en België. Kinderen die in deze stressvolle situatie opgroeien, hebben 3 tot 13 keer meer kans op psychische problemen of verslaving dan kinderen die opgroeien bij een geestelijk gezonde ouder.
Ook is het aantal huwelijken dat eindigt in een echtscheiding in de Euregio de laatste decennia explosief gestegen. In Duitsland eindigt meer dan een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Het gevolg van een echtscheiding is vaak dat kinderen opgroeien in eenoudergezinnen en/of een stressvolle opvoedingssituatie ervaren. Ook dit resulteert in een aanzienlijk grotere kans op het ontwikkelen van psychische problemen.

Evenementen

Binnenkort

Training + Mini Conference Project REHAC

6 June 2019

Nieuws

Geen nieuws