Factsheets euPrevent SoMe

In het project SoMe zijn onderdelen van de sociale netwerken van burgers in onze grensregio in kaart gebracht en is gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van zorg in een buurland. De inventarisatie richt zich op de sociale relaties en de relaties met professionele en informele zorgverleners (zoals mantelzorgers), die belangrijk kunnen zijn bij de ondersteuning of zorg bij geestelijke gezondheidsproblemen. Deze resultaten zijn samengevat in twee factsheets – één voor (geestelijke) gezondheidsprofessionals en één voor EMR-inwoners. We nodigen je uit om een kijkje te nemen in de downloadsectie hieronder.