Fundamenten

In Europese grensregio’s is sprake van hogere werkloosheid, slechtere gezondheid, dubbele vergrijzing en meer armoede. Wonen naast een grens betekent minder mogelijkheden op het gebied van arbeid, onderwijs, mobiliteit, zorg en welzijn. Beleid is immers voornamelijk nationaal georiënteerd. Over deze landsgrens gaan, is daardoor niet vanzelfsprekend.

  • euPrevent wil dat grensoverschrijdend samenwerken aan gezondheidsbevordering vanzelfsprekend wordt.
  • euPrevent is een euregionaal netwerk voor duurzame samenwerking, dat de kwaliteit van leven van de bewoners van het grensgebied tussen Nederland, Belgie en Duitsland (de grensregio) verhoogt.

euPrevent wil de hoogste levenskwaliteit voor inwoners van de grensregio.

Burgers gaan regelmatig over de grens. Binnen euPrevent gaan ook kennis en ervaring over de grens.

  • euPrevent gebruikt de diversiteit van systemen, structuren en initiatieven in de euregio als kracht: een rijk pallet van kennis en ervaring is dichtbij beschikbaar.
  • euPrevent vertaalt internationale kaders en onderzoek naar lokale gemeenschappen (bijv. positieve gezondheid, integraal gezondheidsbeleid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen).

euPrevent is een laboratorium voor gezondheidsinnovatie.

De 37 partners zijn het kloppende hart van euPrevent. Zij werken in subgroepen samen rond verschillende gezondheidsthema’s.

  • euPrevent initieert concrete samenwerkingen en projecten die zich richten op wat we nu kunnen beïnvloeden.
  • euPrevent werkt altijd toe naar concrete, duurzame resultaten en producten.

euPrevent stimuleert thematische focus en concrete resultaten.

Organisaties zijn vaak nationaal georiënteerd en worden uitgenodigd voor nationale netwerken en uitwisseling. In grensregio’s is het daarnaast noodzakelijk om de directe buren beter te leren kennen en samen te werken aan een gezonde Euregio.

  • euPrevent investeert in het opbouwen van langdurige, euregionale relaties. Professionals leren elkaar kennen en vertrouwen: de basisvoorwaarden voor duurzame samenwerking.
  • euPrevent betrekt altijd de burger.

euPrevent weet: samen komen we verder.