Onze fundamenten

 • euPrevent is een euregionaal netwerk voor duurzame samenwerking, dat de kwaliteit van leven van de bewoners van de grensregio verhoogt, en een laboratorium voor gezondheidsinnovatie.
 • euPrevent wil grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheids- bevordering in de grensregio stimuleren.
 • euPrevent doet dit via thematische focus en concrete, duurzame resultaten en producten.
 • euPrevent weet: samen komen we verder.

Waarom is dit belangrijk?

Beleid op het gebied van zorg en welzijn is voornamelijk nationaal georganiseerd. Dit heeft grote gevolgen voor burgers in de grensregio, die voor werk of familie regelmatig de grens overgaan.

 

In Europese grensregio’s is sprake van:

 • hogere werkloosheid;
 • slechtere gezondheid;
 • dubbele vergrijzing;
 • meer armoede;
 • minder mogelijkheden op het gebied van arbeid, onderwijs, mobiliteit, zorg en welzijn.

 

Wat wil euPrevent daaraan doen?

Wij richten ons op het opzetten van duurzame, grensoverschrijdende netwerkverbanden tussen gezondheidsorganisaties in de grensregio. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners in de grensregio te verhogen.

De kaders waarbinnen wij werken

Onze grensoverschrijdende samenwerkingen zijn gebaseerd op de volgende drie kaders:

 • Positieve gezondheid
 • Health in All Policies (HiAP)
 • Duurzame ontwikkelingsdoelen

Onze waarden

De volgende waarden staan centraal in alle programma’s en projecten van euPrevent:

 • Euregionaal samenwerken
 • Burgerparticipatie
 • Kennisopbouw
 • Wetenschap
 • Duurzaamheid