PROFILE Inspiratiegids

Het euPrevent PROFILE-project (PRevention OF Loneliness of older people in the Euregio) wil een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen. Binnen dit project is er samenwerking tussen diverse partners uit de Euregio Maas-Rijn. Het doel van dit 2,5 -jaar durende project is de uitwisseling van kennis en goede praktijkvoorbeelden te bevorderen, en het bewustzijn over de effecten van eenzaamheid te vergroten.
Ook willen we dit bereiken door het contact tussen de generaties te bevorderen.

Met veel plezier presenteren wij hierbij de Inspiratiegids die in het kader van dit project werd samengesteld. In deze gids gaan we nader in op dit unieke project, beschrijven we wat ons project heeft opgeleverd en welke lessen eruit te trekken zijn.