“Sterrelicht” verlicht het podium en de harten in de strijd tegen eenzaamheid
6 March 2024

Vastbesloten om licht te werpen op de uitdagingen van eenzaamheid, toonde het theaterstuk “Sterrelicht” afgelopen zondag in Nuth, Nederland, zijn succes op lange termijn en trok een publiek van 300 bezoekers. Als onderdeel van het euPrevent PROFIEL project, had het toneelstuk als doel het bewustzijn van eenzaamheid te vergroten en de betrokkenheid van de gemeenschap aan te moedigen.

“Sterrelicht”, gecreëerd door de Vlaamse theatermaker Luc Stevens, deelt een krachtig verhaal dat diep emotioneel contact maakt met het publiek. Het theater blijft een belangrijk instrument in de lopende bewustmakingscampagne over eenzaamheid in de Euregio. Het PROFILE project, gefinancierd door het Interreg V-A Euregio Maas-Rijn programma, is officieel beëindigd in 2023, maar de discussie over eenzaamheid gaat door met de tournee van “Sterrelicht”.

De opkomst toont het enthousiasme van de gemeenschap voor het bespreken van eenzaamheid en het belang van collectieve inspanningen om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Het succes van “Sterrelicht” onderstreept de waarde van artistieke expressie bij het aanpakken en verlichten van sociale problemen en effent het pad voor voortdurende discussies en initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid en gemeenschapswelzijn.

Daarnaast is het de moeite waard om op te merken dat deze artistieke benadering van het aanpakken van geestelijke gezondheidsproblemen jaren geleden al werd toegepast in een theaterproject. Het werd door de Amerikaanse schrijfster Mary Crescenzo in haar recente onderzoeksproject “How Theatre as Art and Public Forum Can Foster Dementia Awareness” (Hoe theater als kunst en openbaar forum het bewustzijn over dementie kan bevorderen) genoemd als een voorbeeld van een goede praktijk in de strijd tegen dementie. We zijn dus blij dat ons euregionale initiatief ook wereldwijd wordt erkend.