Crossing Borders in Health

euPrevent is een euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland te verhogen.

De 42 partners zijn het kloppende hart van euPrevent.

Actueel

Binnen euPrevent wordt euregionaal samengewerkt in 7 programma’s.
Volgende onderwerpen brengen we graag onder uw aandacht:

Project euPrevent SOME

Project euPrevent ACP

Project euPrevent PROFILE

Lonely? Let’s unite!

Project Sustainable Healthy ERMN (SHE)

Bekijk alle actuele activiteiten of duik in onze tijdlijn voor een volledig overzicht.

Terugblik

Webinars Positieve Gezondheid

10 november 2023

EMR-conferentie milieugezondheid

22 juni 2023

Netwerkbijeenkomst euPrevent PROFILE

1 juni 2023

Activiteitenconferentie euPrevent PROFILE

1 juni 2023

31 januari 2024

Empowerment van cross-border initiatieven: euPrevent's impactvolle uitwisseling met North Sea Port District

7 december 2023

Grensoverschrijdende infectiebestrijding verzegeld

23 november 2023

euPrevent ACP: Bevordering van burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn (EMR)

6 september 2023

Inzicht in de invloed van sociale relaties op mentaal welzijn in grensregio's

Producten

euPrevent deelt de resultaten, ontstaan uit de programma’s en projecten, om een duurzame impact te stimuleren.
Deze producten zijn voor iedereen inzetbaar.

Publicaties

Van lokale rapporten tot internationale publicaties

Euregional Health Atlas

Online kaart met euregionale (gezondheids-)data

Online Tools

HEPS Tools en Capacity Assessment Tools

Activiteiten

Bijvoorbeeld de activiteit Crossing Borders in Health