Crossing Borders in Health

euPrevent is een euregionaal netwerk gericht op gezondheidsbevordering. Binnen dit netwerk wordt duurzaam samengewerkt om de levenskwaliteit van de inwoners van het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland te verhogen.

De 42 partners zijn het kloppende hart van euPrevent.

Actueel

Binnen euPrevent wordt euregionaal samengewerkt in 7 programma’s.
Volgende onderwerpen brengen we graag onder uw aandacht:

Project euPrevent ACP

Project GRENSimpact

Project ACED

Project euPrevent SOME

Bekijk alle actuele activiteiten of duik in onze tijdlijn voor een volledig overzicht.

Terugblik

APWG Mosa valpreventie

14 mei 2024

Webinars Positieve Gezondheid

10 november 2023

EMR-conferentie milieugezondheid

22 juni 2023

Netwerkbijeenkomst euPrevent PROFILE

1 juni 2023

17 mei 2024

Landgrensoverschrijdende effecten van de legalisering van cannabis in Duitsland

8 mei 2024

Projectaankondiging: Analysing Comprehensive Euregional Data (ACED)

12 april 2024

euPrevent ACP-stakeholders geven impuls aan burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn

9 april 2024

euPrevent versterkt samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa

Producten

euPrevent deelt de resultaten, ontstaan uit de programma’s en projecten, om een duurzame impact te stimuleren.
Deze producten zijn voor iedereen inzetbaar.

Publicaties

Van lokale rapporten tot internationale publicaties

Euregional Health Atlas

Online kaart met euregionale (gezondheids-)data

Online Tools

HEPS Tools en Capacity Assessment Tools

Activiteiten

Bijvoorbeeld de activiteit Crossing Borders in Health