Project Risicogedrag Adolescenten

Rond 2000 hadden professionals op het gebied van gezondheidspreventie de indruk dat jongeren en adolescenten uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) meer alcohol en drugs gebruikten dan daarvoor. Dit gebruik vond deels in de buurlanden plaats omdat jongeren in hun vrije tijd meer en meer de grens over gingen. 18 organisaties uit de EMR besloten dit gedrag samen te onderzoeken en aan te pakken.

Projectkader

Doelgroep: jongeren in de EMR
Looptijd: 1 oktober 2001 tot 31 maart 2006

Focus van het project

Het doel van de samenwerking was risicogedrag voorkomen. Om dit te realiseren zijn drie pijlers opgesteld:

 • het uitvoeren van euregionaal onderzoek;
 • het uitvoeren van euregionale preventie activiteiten;
 • het oprichten van een duurzaam netwerk.

Activiteiten

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat euregionale samenwerking het beste werkt als er meerdere, kleinschaligere, euregionale activiteiten georganiseerd worden. De projectpartners planden daarom in mei 2005 een euregionale preventiemaand met meerdere activiteiten:

 • een laagdrempelige informatiebus, de Rave Shuttle, op verschillende locaties, waar veel jongeren komen;
 • een anti-rook disco voor kinderen en jongeren van de programma’s Actie Tegengif (NL) en Be smart don’t start (DE);
 • een sportweek onder de naam Klettern statt Kiffen;
 • jongeren film dagen, met films rond het thema.

Dit was een succes. Sindsdien wordt er elk jaar een preventiemaand georganiseerd.

Samenwerking

Tijdens het project werd veel aandacht besteed aan het leren kennen van elkaar, elkaars cultuur en elkaars werkwijze. Dit bleek heel erg zinvol en kwam de resultaten ten goede: zowel het onderzoek als de euregionale preventiemaand werden goed ontvangen.

Aan het einde van het project wilden de organisaties verder samenwerken. Ze ondertekenden daarom een contract voor de komende 6 jaar. Ze spraken af om zowel op uitvoerend niveau als op politiek niveau samen te werken. Sinds 2010 valt het netwerk uit het project Risicogedrag Adolescenten onder de programmalijn Verslaving van euPrevent. Dit netwerk organiseert, naast de preventiemaand, ook regelmatig trainingen om kennis te delen.

Onderzoek

De samenwerkingspartners voerden een kwantitatief onderzoek en een kwalitatief onderzoek uit naar het risicogedrag van adolescenten in de EMR. De resultaten bepaalden het verdere verloop van het project.

Kwantitatieve onderzoek

In de herfst van 2001 hebben 46.000 leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs meegedaan aan het kwantitatieve onderzoek, het Euregionaal Jongerenonderzoek 2001-2002. Dit waren bijna alle 14-jarigen en 16-jarigen uit de EMR. Dit onderzoek hielp het regionaal en euregionaal preventiebeleid te verbeteren. Het Euregionaal Jongerenonderzoek is in 2006-2007 en in 2013 herhaald.

Kwalitatieve onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek keek naar overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s:

 • Wat is de wetgeving en structuur?
 • Wie heeft welke verantwoordelijkheid?
 • Wat vinden burgers van alcohol en drugs? (sociale acceptatie)
 • Welke woorden worden gebruikt? Wat betekenen ze?
 • Wat is de manier van werken?

Het onderzoek vergrootte het inzicht in de verschillen in cultuur en werkwijze. Er ontstond meer begrip voor elkaar. Dit had een positief effect op de samenwerking.

Evenementen

Terugblik

Euregionale preventiemaand

1 mei 2005 - 31 mei 2005

Workshop 'Preventie in de Euregio'

30 juni 2004

Studiemiddag 'Euregionaal jongerenonderzoek'

14 mei 2004

Nieuws

11 January 2013

Sharing Knowledge in Heinsberg

21 March 2007

Euregio Award gewonnen

12 May 2005

Project RA in the newspapers