Artikel: De Social Norms toegepast op 55-plussers in de grensstreek van Nederland, Duitsland en België
18 March 2021

Mensen zijn sociale wezens. We kijken naar anderen om voor onszelf te bepalen wat normaal is. Maar het beeld dat we van anderen hebben klopt vaak niet. Zeker bij alcohol. Men overschat vaak het ongezonde gedrag en onderschat gezond gedrag van peers (vergeleken met henzelf). Van dit verschil in idee en werkelijkheid wordt gebruikt gemaakt in het euPrevent Social Norms Approach (SNA) project in de Euregio Maas-Rijn (EMR) en de West-Eifel (DE).

In het kader van dit project is door Nicole Curvers (GGD Zuid Limburg), Aude Silvestre (Université de Liège), Johanna Elbel (Universiteit Maastricht), Hans Dupont (Mondriaan) en Guido van Hal (Universiteit Antwerpen) een artikel geschreven over alcohol en SNA bij 55-plussers voor het vakblad ‘Verslaving & Herstel’ (p. 29-37).

SNA is een methode die gebruikt kan worden in de context van alcoholpreventie. SNA is gebaseerd op het idee dat de sociale norm van invloed is op het vormen van sociaal gedrag. Door inzicht te geven in het werkelijke gebruik willen wij mensen inspireren om te kiezen voor de gezonde keus en een gezondere leefstijl. In de EMR en de West-Eifel is bij een groot aantal 55-plussers (n=3.122) een online enquête afgenomen om het daadwerkelijke gebruik en het verwachte gebruik van alcohol en medicijnen door peers in kaart te brengen.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn beschikbaar gesteld in de Euregional Health Atlas onder het thema SNA. Meer informatie over dit project? Bekijk: www.euprevent.eu/sna

Het euPrevent Social Norms Approach project wordt ondersteund door het Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn.