Gratis webinar ‘Social Norm Approach’

Woensdag 20 of donderdag 28 oktober 2021

In onze grensregio is in september 2018 gestart met een grensoverschrijdend project, het project euPrevent Social Norms Approach (euPrevent SNA). euPrevent SNA is een samenwerking tussen 11 partners uit de Euregio (www.euprevent.eu/sna). SNA heeft haar waarde al  bewezen bij diverse gezondheidsproblemen en doelgroepen. In dit korte webinar wordt duidelijk wat u als professional of vrijwilliger daaraan kan hebben. We spitsen ons toe op cannabis, gamen en alcohol bij jongeren en alcohol en medicijnen bij 55-plussers.

Herbert Damoiseaux en Hans Dupont nodigen u uit voor dit webinar. Tijdens het webinar wordt ingegaan op de theorie van SNA, onze onderzoeksresultaten en het praktisch nut daarvan in uw in dagelijks werk. Ook komen praktische tips en adviezen om SNA te integreren in uw werk aan bod. En er is natuurlijk ruimte om vragen te stellen.

U ontvangt dan een MS teams deelnamelink kort voor het webinar. U kunt zelf een keuze maken tussen beide datums, 20 of 28 oktober.

U kunt deze uitnodiging verspreiden in uw eigen netwerk, graag zelfs!

Datum

20 of 28 oktober 2021
15.00-16.00 (met mogelijkheid tot uitloop)

Locatie

Webinar via MS Teams

Inschrijven

Via inschrijfformulier

Meer info

communicatie@euprevent.eu

Registratie (verplicht):