Project Euregio-factor

Zuid-Limburgers leven gemiddeld een jaar korter dan de rest van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek ‘de Limburg-factor’ van de GGD Zuid Limburg uit 2015. Maar wat als je Zuid-Limburg (NL) vergelijkt met de rest van de Euregio Maas-Rijn (EMR)?

Het onderzoek ‘De Euregio-factor’ heeft de gezondheidssituatie van de EMR en haar regio’s in kaart gebracht.

Projectkader

Doelgroep: Burgers in de EMR
Looptijd: 1 maart 2016 – 1 maart 2018

Focus van het project

De doelstelling van dit project was het vinden van Euregionale aanknopingspunten in de zoektocht naar de ‘Limburg-factor’:
Hoe kan de gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg (NL) verkleind worden?

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door de GGD Zuid Limburg en bestaat uit een literatuuronderzoek en een kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

 • Het kwalitatieve deel beschrijft de verschillende gezondheidssystemen en de organisatie rondom gezondheidsdata en samenwerking van de diverse regio’s van de EMR.
 • Het kwantitatieve deel van het onderzoek omvat de gezondheidsdata van de EMR. Dit deel is voortgekomen uit het project ‘Data in de EMR’, waarin de GGD samenwerkt met de stichting euPrevent | EMR en CBS. De indicatoren zijn:
  • Demografische indicatoren, zoals geslacht en leeftijd.
  • Gezondheidsindicatoren, zoals levensverwachting, mortaliteit, morbiditeit.
  • Sociaal economische indicatoren, zoals opleiding en werkloosheid.

Samenwerking

Voor het verzamelen van de beschikbare data zijn volgende organisaties en experts benaderd:

 • GGD Zuid Limburg (NL)
 • Provincie Limburg (NL)
 • CBS (NL)
 • Sociaal Historisch Centrum Limburg (NL)
 • Gesundheidsamt Aachen (DE)
 • Gesundheidsamt Euskirchen (DE)
 • Gesundheidsamt Heinsberg (DE)
 • Gesundheidsamt Düren (DE)
 • Provincie Limburg (BE)
 • Observatoire de la Santé Liège (BE)
 • LOGO Limburg (BE)
 • ASL Eupen (BE)
 • Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen (BE)
 • Stichting euPrevent | EMR (EMR)
 • Dear Euregio (EMR)

Resultaten

Op 1 maart 2018 is het rapport aan de Provincie Limburg (NL) overhandigd.

Evenementen

Terugblik

Themabijeenkomst 'Op zoek naar de euregio-factor'

9 mei 2018

Nieuws

19 December 2019

Artikel over project Euregio Factor gepubliceerd in TSG

17 September 2018

Study Visit Euroregion DKMT