Project euPrevent ACP

Het doel van het euPrevent ACP (Active Citizenship Participation)-project is het opzetten van een duurzame structuur voor burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn, ingebed in het grensoverschrijdende besluitvormingsproces. In eerste instantie met betrekking tot het thema ‘Klimaatverandering en gezondheid’; na implementatie kan de participatiestructuur ook ingezet worden voor andere gezondheidsgerelateerde kwesties met grensoverschrijdende kenmerken.

Projectkader

Doelgroep: De doelgroep is interdisciplinair, multicultureel en meertalig: zowel EMR-burgers als gezondheidsprofessionals en beleidsmakers op lokaal, nationaal en regionaal niveau zullen worden betrokken. De brede deelname vanuit alle niveaus en de 3 landen is de garantie voor het realiseren van een duurzame medezeggenschapsstructuur in de grensregio. Bovendien moet de groep deelnemende burgers divers zijn in termen van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, beroep, enz.

Periode: 01.09.2022 – 31.08.2025

Gefinancierd in het kader van Common Ground, een project van Robert Bosch Stiftung GmbH

Achtergrond van het project

Op dit moment worden met name op nationaal niveau regels en plannen gemaakt voor de gevolgen van de klimaatverandering op onze gezondheid.  Grensoverschrijdende gevolgen van de klimaatverandering vragen echter om grensoverschrijdende oplossingen. Verschillen in de nationale maatregelen met betrekking tot aspecten die de volksgezondheid raken zorgen voor enorme uitdagingen voor de burgers in de grensregio. Deze bewoners dragen de gevolgen en zouden daarom gemotiveerd en geactiveerd moeten worden om een rol te spelen in het besluitvormingsproces. Door dit te realiseren kan er gezamenlijk gezocht worden naar een grensoverschrijdende oplossing voor het klimaatprobleem met draagvlak onder de burgers.

Activiteiten

Jaar 1: Procesontwerp

  • Wat is belangrijk voor overheden en organisaties als het gaat om het betrekken van burgers bij politieke besluitvormingsprocessen?
  • Hoe bereiken en betrekken we een diverse en grote groep burgers bij het participatieproces?

Jaar 2: Uitvoering

  • Voorbereiding en uitvoering van de verschillende burgertops
  • Uitvoering van de bijeenkomsten van belanghebbenden/stakeholders

Jaar 3: Consolidatie van de burgerparticipatie

  • Opleiding van belanghebbenden (organisatie van workshops voor lokale autoriteiten over de uitvoering en duurzaamheid van het participatieconcept)
  • Vaststelling van een systeem en een kader voor burgerparticipatie in de EMR, inclusief werkplan
  • Presentatie van de projectresultaten in politieke en beleidsmatige structuren

Evenementen

Geen evenementen

Nieuws

12 April 2024

euPrevent ACP-stakeholders geven impuls aan burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn

23 November 2023

euPrevent ACP: Bevordering van burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn (EMR)

12 April 2023

"Democratie vormgeven", project euPrevent ACP in lokale krant