Euregionaal jongerenonderzoek in de ERMN: YES 2023
16 March 2023

euPrevent en haar partners uit de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) zijn een People-to-People-project gestart om een euregionale jongerenonderzoek (YES 2023) in de regio uit te voeren. Het doel van het jongerenonderzoek is om nuttige en vergelijkbare euregionale gegevens over jongeren van 13-16 jaar te verzamelen. In het jongerenonderzoek zal gekeken worden naar demografische gegevens, gezondheid en welzijn, middelenmisbruik, lichaamsbeweging, sociale media en gokken. Waarbij dit keer ook expliciet wordt ingegaan op omgaan met een crisissituatie zoals klimaatverandering, pandemieen of oorlog. Uiteindelijk zal dit jongerenonderzoek de nodige gezondheidsinformatie op euregionaal niveau opleveren die wederzijds leren en gerichte beleidsmaatregelen ter verbetering van de volksgezondheid in het ERMN mogelijk maakt. Een aantal van de indicatoren zullen in 2024 gepresenteerd worden op www.Euregionalhealthatlas.eu. Net zo als daar nu al data op staan over jongeren uit de Euregio Maas-Rijn.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt met middelen van Interreg VI A Deutschland-Nederland via de ERMN.