Save the date

Workshop: Gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen

Datum: donderdag 3 november 2022

Tijd: 10.00 – 12.00 uur

 

Deelname workshop

De workshop vindt online plaats via Zoom. De link en het definitieve programma ontvangt u enkele dagen op voorhand per e-mail.

Introductie

Een sterke grensregio heeft gezonde burgers nodig. Het project SHE (Sustainable Healthy ERMN) heeft dan ook tot doel een structureel netwerk van samenwerking tussen de openbare gezondheidsdiensten in de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN) op te zetten, zodat kennis over de volksgezondheid kan worden uitgewisseld en verbeterd.

In het project wordt een viertal inhoudelijke workshops georganiseerd met de nadruk op kennisoverdracht en kennisvergroting. Eén van deze workshops heeft betrekking op het thema migranten. Wat wordt er in de regio gedaan met betrekking tot migranten en vluchtelingen. Wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de regio’s. Wat betekent dit voor de gezondheidsdiensten in de euregio?

Wat kun je verwachten?

Presentaties over de organisatie van de publieke gezondheid voor vluchtelingen en personen met een migrantenachtergrond  in de Duitse en Nederlandse regio. Aansluitend een paneldiscussie over de lessen die we hieruit kunnen trekken en over de grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot de publieke gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen.

Taal:

De sprekers spreken hun eigen taal: Duits of Nederlands. Er is simultaanvertaling voorzien in zowel het Nederlands als het Duits.

Registratie:

Via registration@euprevent.eu met vermelding van de volgende gegevens:

Voor- en achternaam:

Organisatie:

E-mail:

Titel van de workshop: Gezondheidszorg voor migranten en vluchtelingen