Analysing Comprehensive Euregional Data (ACED)

De bevordering van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn (ERMN) is een belangrijke taak. Het systematisch en landsgrensoverschrijdend verzamelen, analyseren en vervolgens openbaar maken van gezondheidsgegevens is van cruciaal belang. Deze stappen helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen en het implementeren van gerichte maatregelen op zowel regionaal als Euregionaal niveau.

De analyse van gezondheidsdata maakt het niet alleen mogelijk om huidige gezondheidstrends te analyseren, maar ook om vergelijkingen te maken over nationale grenzen heen. Dit bevordert de transparantie in de gezondheidszorg en zorgt ervoor dat het publiek en de beleidsmakers zich bewuster worden van relevante gezondheidskwesties.

In het kader van het YES 2023-project zijn voor het eerst gestandaardiseerde landsgrensoverschrijdende gegevens over de gezondheid van 13-17-jarigen in het ERMN verzameld. Van september tot november 2023 namen in totaal 18 840 jongeren van 100 scholen deel aan het onderzoek.

Projectkader

  • Doelgroep: ERMN Burgers, beleidsmakers, experts
  • Looptijd: 01.05.2024 – 30.04.2025
  • Financiering: Het project ACED wordt mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU). Het subsidiebedrag is €24.797,50.

Doel van het project

Het doel van dit project is om op basis van de YES 2023 data de verschillen en overeenkomsten in de gezondheid en het welzijn van jongeren in Nederland en Duitsland in kaart te brengen en van elkaar te leren. Deze diepgaande analyse creëert een beter inzicht in de gezondheidssituatie van jongeren in de Euregio Rijn-Maas Noord (ERMN). De resultaten van de analyse zullen gericht worden gecommuniceerd om de ontwikkeling en implementatie van effectieve gezondheidsstrategieën en -initiatieven in de hele regio te ondersteunen.

Activiteiten

Het project is gericht op twee activiteiten:

  • De eerste activiteit betreft het analyseren van de YES 2023 data onder leiding van GGD Zuid-Limburg (NL).
  • De tweede activiteit betreft het visualiseren en communiceren van de resultaten. Hiervoor worden de resultaten van de analyse zo voorbereid dat ze gepubliceerd kunnen worden op de Euregionale Gezondheidsatlas. De EHA is een reeds bestaand grensoverschrijdend platform in de Euregio Maas-Rijn (EMR) voor het informeren van het publiek en beleidsmakers over gezondheidsgerelateerde onderwerpen. Dit zal als onderdeel van het project worden uitgebreid naar het ERMN. Om de resultaten van het project toegankelijk en begrijpelijk te maken voor het grote publiek, zal er een factsheet worden gemaakt in het Duits en Nederlands en zal er een persbericht worden gepubliceerd.

Evenementen

Geen evenementen

Nieuws

8 May 2024

Projectaankondiging: Analysing Comprehensive Euregional Data (ACED)