Project Euregionale Jongerenscan (YES)

Project YES staat voor Youth Euregional Scan.

In 2000, in 2006/2007 en in 2013 zijn vanuit de Programmalijn Verslaving van euPrevent euregionale jongerenonderzoeken uitgevoerd in de Euregio Maas-Rijn (EMR). Dankzij deze onderzoeken kon data uit de EMR op regionaal en euregionaal niveau met elkaar vergeleken worden en gebruikt voor het maken van beleid. Eind 2019 wordt een volgend jongerenonderzoek uitgevoerd. In 2020 zullen (eu-)regionale, anonieme gegevens en trends over de gezondheidssituatie van jongeren in de EMR beschikbaar en toegankelijk zijn voor een breed publiek.

Projectkader

Doelgroep: Jongeren in de EMR
Looptijd: 17 september 2018 – 30 juni 2019

Focus van het project

Het project YES richt zich op:

  • het digitaliseren van het jongerenonderzoek en visualiseren van data zodat ze beschikbaar worden voor het brede publiek,
  • het uitwerken van een scenario voor toekomstige onderzoeken (inclusief draaiboek, training en templates voor informatiedeling voor de regio’s, scholen, jongeren en hun ouders),
  • Het AVG bestendig maken van het hele proces van euregionale dataverzameling.

Euregionale gegevens uitwisseling

Verbetering van de volksgezondheid in het EMR vereist gezondheidsinformatie op zowel regionaal als euregionaal niveau. Kennis over de gezondheidssituatie maakt het mogelijk om binnen de EMR van elkaar te leren en vormt de basis voor gerichte beleidsmaatregelen en acties. Er zijn gegevens nodig om deze gezondheidssituatie te begrijpen. Er zijn veel gegevens beschikbaar, maar vooral op EU-, nationaal en regionaal niveau en niet op euregionaal niveau. De gegevens kunnen niet eenvoudigweg worden vergeleken omdat ze op verschillende manieren en op verschillende tijdstippen in verschillende landen en regio’s worden verzameld. Om over nuttige en vergelijkbare euregionale gegevens over jongeren in de EMR te beschikken, zijn verschillende volksgezondheidsinstituten al in 2001 begonnen met het uitvoeren van euregionale jongerenscans. Deze euregionale scans werden op drie momenten uitgevoerd, namelijk in 2001, 2006/2007 en 2013. De partners zijn van plan om de volgende euregionale scan in het najaar van 2019 uit te voeren.

Duurzaamheid

Ook in de toekomst zullen euregionale jongerenonderzoeken uitgevoerd worden. Bij het inrichten van het huidige onderzoek wordt hiermee alvast rekening gehouden. De digitalisering van het huidige proces wordt zo uitgevoerd dat toekomstig onderzoek makkelijker wordt. Daarnaast worden bij de verwerking van de gegevens zogenaamde templates gemaakt die ook in de toekomst gebruikt kunnen worden.

Op deze manier wordt informatie over de gezondheid van jongeren in de EMR ook in de toekomst verzameld en beschikbaar gemaakt. Door middel van een online kaart zijn deze gegevens makkelijk toegankelijk voor zowel het brede publiek als de professionals die met jongeren werken.

Digitalisering

Via een digitaliseringsproces wordt de methode voor het uitvoeren van een euregionaal onderzoek aanzienlijk verbeterd. Waar bij eerdere scans nog gebruik werd gemaakt van papieren enquêtes, zullen de enquêtes in 2019 digitaal ingevuld worden. Dit is effectiever en efficiënter op zowel  gebruikers-, kosten- als analyseniveau. Het digitaliseringsproces omvat ook de visualisatie van de verkregen gegevens op een online kaart. Dit maakt de gegevens transparant voor een breed publiek: zowel voor het grote publiek als voor professionals. Door een selectie van de (achteraf) gedigitaliseerde (anoniem gemaakte) gegevens uit de vorige scans op te nemen, worden de trends binnen de (eu)regio(‘s) zichtbaar. Bij het digitaliseringsproces wordt extra aandacht besteed aan de nieuwe Europese wet- en regelgeving betreffende gegevensverzameling. Er moeten heldere afspraken worden gemaakt en vastgelegd over verzameling, toegang, verwerking, gebruik en publicatie van grensoverschrijdende gegevens.

Evenementen

Geen evenementen

Nieuws

Geen nieuws