ACP Main Concept

Het doel van het euPrevent ACP (Active Citizenship Participation)-project is het opzetten van een duurzame structuur voor burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn, ingebed in het grensoverschrijdende besluitvormingsproces. In eerste instantie met betrekking tot het thema ‘Klimaatverandering en gezondheid’; na implementatie kan de participatiestructuur ook ingezet worden voor andere gezondheidsgerelateerde kwesties met grensoverschrijdende kenmerken.