Project Euregionale Jongerenscan (YES 2023)

Het verbeteren van de volksgezondheid in Euregio’s vereist een uitgebreid inzicht in de regionale en euregionale gezondheidtoestand. Met dit doel voor ogen voeren verschillende volksgezondheidsinstellingen sinds 2001 euregionale jeugdscans uit, die waardevolle, vergelijkbare gegevens opleveren over jongeren van 13-16 jaar binnen de Euregio Maas-Rijn (EMR). Deze scans, uitgevoerd in 2001, 2006/2007, 2013 en 2019 , zijn geleid door de GGD Zuid Limburg.

Voortbouwend op het succes van deze euregionale jongerenenquêtes in de EMR, wordt het initiatief nu uitgebreid naar de ERMN onder de voortdurende leiding van de GGD Zuid Limburg en met financiële steun van Interreg VI A Duitsland-Nederland. Door deze gegevens te bundelen en te analyseren kunnen zorgprofessionals in de ERMN en EMR samenwerken om gerichte preventieprogramma’s te ontwikkelen en de gezondheid in de regio te verbeteren.

Projectkader

Doelgroep: Jongeren in de EMR van 13/14 en 15/16 jaar
Looptijd: 01. Januari 2023 – 31.december 2023

Achtergrond van het project

De pandemie heeft gevolgen gehad voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van jongeren. Situaties zoals thuisonderwijs, gesloten clubs en jeugdcentra, en nauwelijks mogelijkheden om vrienden en zorgverleners buiten het gezin te ontmoeten en ideeën uit te wisselen, hebben in sommige gevallen de probleemsituatie van jongeren verergerd. Lichamelijke en psychische aandoeningen zijn het gevolg. Er is echter een gebrek aan (eu-)regionale gegevens over de gezondheidssituatie en het gezondheidsgedrag van jongeren.

Doel

De Euregionale Jeugdmonitor 2023 is een initiatief om gegevens te verzamelen over de gezondheid en het risicogedrag van jongeren in de (eu-)regio. Het doel is om probleemgebieden te identificeren en gerichte regionale en bovenregionale preventieprogramma’s voor jongeren te ontwikkelen.

Met deze monitor hopen wij waardevolle inzichten te verkrijgen in de huidige gezondheidstoestand van jongeren in de (eu-)regio. De resultaten zullen door de desbetreffende gezondheidsdienst worden gebruikt voor het opstellen van een uitgebreide rapportage over de gezondheid van jongeren , die zal dienen als een waardevolle bron voor beleidsmakers, zorgverleners en andere belanghebbenden.

Bovendien zullen de gegevens worden opgenomen in de Euregionale Gezondheidsatlas (EHA, www.euregionalhealthatlas.eu), die een overzicht biedt van de gezondheidstoestand van jongeren in de hele (eu-)regio. Dit zal helpen regionale patronen of trends in gezondheidsgedrag vast te stellen en informatie opleveren voor toekomstige preventie-inspanningen.

Vragen

Basisinformatie zoals leeftijd, geslacht, lengte, gewicht en postcode wordt verkregen. Om de gezondheidssituatie te bepalen worden vragen gesteld over onder andere:

  • levensomstandigheden
  • gezinssituatie
  • ervaren gezondheid
  • mentaal welbevinden, stress, pesten
  • voeding en beweging
  • risicogedrag en drugsgebruik
  • mediaconsumptie en sociale media
  • seksualiteit
  • school
  • Vrije tijd, vriendschap

Gegevensbeveiliging

De gegevensverzameling gebeurt volledig anoniem via een beveiligd online platform. Deelnemende scholieren hebben toegang tot het platform met behulp van een willekeurig gegenereerde en unieke cijfercode, waardoor volledige anonimiteit tijdens het hele proces gewaarborgd is. Wij verzamelen op geen enkel moment persoonlijke gegevens zoals namen, geboortedata of adressen.

Het is belangrijk op te merken dat deelname aan de monitor volledig vrijwillig is en te allen tijde kan worden geweigerd of geannuleerd zonder dat daarvoor redenen opgegeven hoeven te worden .