Euregionale Kennismakelaar Gezondheid, Vitaliteit en Participatie

Limburg is de poort naar Europa!

De Provincie Limburg (NL) wilt dat er in de Euregio’s intensiever wordt samengewerkt op het gebied van gezondheid. Deze ambitie is opgenomen in het coalitieakkoord 2015-2019.

euPrevent heeft in 2017 voor Limburg in kaart gebracht wat er euregionaal en op Europees vlak gebeurt op het gebied van samenwerking in de publieke gezondheidszorg. Vervolgens heeft de provincie Limburg in 2018 euPrevent aangewezen als euregionale Kennismakelaar om deze ambitie uit te voeren.

Projectkader Verkenning

Doelgroep: Burgers in Limburg (NL) en stakeholders Limburg en aangrenzende landen.
Looptijd: maart 2017 – december 2017
Financiers: Provincie Limburg (NL)
Partners: Provincie Limburg (NL), euPrevent (EMR)

Projectkader Kennismakelaar

Doelgroep: Burgers in Limburg (NL) en stakeholders Limburg en aangrenzende landen.
Looptijd: 1 mei 2018 – 30 juni 2021
Financiers: Provincie Limburg (NL)
Partners: Provincie Limburg (NL), euPrevent (EMR)

Focus van de projecten

De euregionale kennismakelaar gezondheid, vitaliteit en participatie draagt met onderzoeken, bijeenkomsten, structuuropbouw en adviezen bij aan een sociale structuurverandering in Limburg (NL). Een verandering waarbij in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie zijn ingelopen. Op naar een vitaler Limburg.

Onderzoek

In 2017 heeft euPrevent een praktijkgeoriënteerde verkenning uitgevoerd naar de onderwerpen preventieve gezondheid en participatie, kennisdeling en netwerkontwikkeling. Het onderzoek bracht meer inzicht in de wensen en mogelijkheden van de verschillende stakeholders in Limburg en de aangrenzende gebieden, over de thema’s:

 • De meerwaarde van euregionale samenwerking voor burgers en stakeholders.
 • De meerwaarde van samenwerking met euregionale en Europese instituties voor het behalen van de ambitie van de Provincie.
 • De ambities van de aangrenzende regio’s en of dit aansluit bij de ambitie van de Provincie.
 • De aanpak van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio’s.

Uitvoeringsplan 2018-2019

De verkenning is afgesloten met een uitvoeringsplan Verkenning Euregionale Gezondheid. Dit beschrijft:

 • de stand van zaken anno 2017 rondom samenwerking op het vlak van de sociale agenda en euregionale en Europese samenwerking,
 • concrete voorstellen voor de Provincie om haar ambitie in 2018 en 2019 verder vorm te geven.

Kennismakelaar

De kennismakelaar verbreedt en verdiept duurzame euregionale samenwerking in de Euregio Maas-Rijn en de Euregio Rijn-Maas-Noord. De ambities van de Provincie Limburg op het gebied van gezondheid, vitaliteit en participatie staan daarbij voorop en het concept Positieve Gezondheid is inhoudelijk leidend. De kennismakelaar richt zich op:

 • afstemming met bestaande euregionale netwerken,
 • opzetten van een duurzaam euregionaal netwerk in de Euregio Rijn-Maas-Noord met initiatieven rondom positieve gezondheid, data en jeugd,
 • gemeenten betrekken en ondersteunen bij hun euregionale samenwerkingen,
 • ondersteuning van de Provincie bij het WHO Regions for Health Network – Committee of Regions congres in juni 2019,
 • uitwerken van een actieplan voor duurzame euregionale samenwerking.

Samenwerking

Provincie Limburg en euPrevent werken nauw samen aan de ambities van de Provincie met betrekking tot gezondheid, participatie en vitaliteit van haar burgers. Daarbij worden zoveel mogelijk stakeholders uit Limburg en de omliggende regio’s betrokken, zoals:

 • overheden, zoals gemeenten, provincies, netwerkverbanden en ministeries,
 • publieke gezondheidsorganisaties, zoals GGD-en en vergelijkbare organisaties uit Duitsland en België,
 • ziekenhuizen,
 • psychiatrische instellingen,
 • burgerorganisaties,
 • hogescholen en universiteiten,
 • arbeidsmarkt gerelateerde instituten en experts,
 • euregio’s,
 • lobbyisten van de provincie in België en Duitsland.

Evenementen

Terugblik

Bijeenkomst: Euregionale samenwerking en Gezondheid

10 juni 2021

WHO RHN-CoR Conference

26 juni 2019 - 28 juni 2019

Burgertopontmoetingen

9 februari 2019 - 16 februari 2019

Nieuws

28 June 2021

Bijeenkomst 'Euregionale samenwerking en gezondheid' gemist? Kijk nu terug

14 February 2019

Successful First Citizen Summit

13 December 2018

Jaarconferentie van de WHO RHN samen met het CoR in de EMR