Financiers Project YES 2023

Het project ‘YES 2023’ is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van:

  • ERMN: Dit project wordt in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland financieel ondersteund door de Europese Unie en de Interreg-partners.
  • eigen middelen partners