euPrevent ACP-stakeholders geven impuls aan burgerparticipatie in de Euregio Maas-Rijn
12 April 2024

De euPrevent ACP stakeholders kwamen op 11 april 2024 bijeen voor hun tweede bijeenkomst om het onderwerp burgerparticipatie als onderdeel van het euPrevent ACP project te bespreken.

De focus lag op het bespreken van de ontwikkeling van participatieformats om een breed scala aan stemmen van burgers uit de EMR te laten horen over het onderwerp klimaatverandering en gezondheid. De noodzaak om inclusieve en effectieve formats te creëren die een blijvende impact hebben op de regio werd in het bijzonder benadrukt.

Een ander aandachtspunt was het concept van ” Health in all Policies”, dat niet alleen het begrip van medische termen omvat, maar ook het vermogen van mensen om geïnformeerde beslissingen te nemen die hun gezondheid en de gezondheid van de planeet beïnvloeden. De deelnemers erkenden het belang van dit concept voor het aanpakken van de huidige uitdagingen in de EMR en bespraken manieren om het concept te integreren in participatievormen.

Er werd ook bijzondere aandacht besteed aan het verzamelen van ideeën voor het opzetten van een duurzaam proces van burgerparticipatie in de EMR. Belanghebbenden droegen een breed scala aan suggesties aan over hoe burgers geïnspireerd kunnen worden om op de lange termijn te participeren in de regio.

We willen alle belanghebbenden bedanken voor hun deelname en kijken uit naar de volgende bijeenkomst in de herfst van dit jaar!