“Democratie vormgeven”, project euPrevent ACP in lokale krant
12 April 2023

De Kreis Heinsberg is partner in het project euPrevent ACP (Active Citizen Participation). Onlangs verscheen een artikel in de Duitse lokale krant “Aachener Zeitung”. Het artikel, getiteld “Democratie Vormgeven: District plant grensoverschrijdende burgerparticipatie” benadrukt hoe het project burgers wil betrekken bij de beleidsvorming over belangrijke kwesties zoals klimaatverandering en gezondheid.

De kern van het ACP-project is het opzetten van een duurzame euregionale burgerparticipatiestructuur die de nationale grenzen overbrugd. Dit zal ervoor zorgen dat de stem van de burgers wordt gehoord, met name in kwesties die van nature niet aan de grens ophouden, zoals klimaatverandering en gezondheid. Door burgers in staat te stellen beleidsbeslissingen beïnvloeden die hun leven raken, kunnen we samen werken aan een rechtvaardige en duurzame toekomst voor iedereen.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het volledige artikel, is hier de link: https://www.aachener-zeitung.de/lokales/heinsberg/kreis-plant-grenzueberschreitende-buergerbeteiligung_aid-86001441. En voor meer informatie over het euPrevent ACP-project kunt u terecht op onze website: https://euprevent.eu/nl/project-euprevent-acp/.

euPrevent ACP wordt gefinancierd in het kader van Common Ground, een project van de Robert Bosch Stiftung – Democracy.