Bijeenkomst: Euregionale samenwerking en Gezondheid

10 juni 2021

Gemeenten. Gezondheid. Euregionale samenwerking.

Over alle drie is veel te zeggen, maar wat nu als dit met elkaar in verband gebracht wordt? Moet dat wel? Wat heb je eraan? Als je als gemeente dan toch ‘iets’ wil doen, hoe moet dit er dan uit zien?

In een tijd waarin er al zoveel op een gemeente af komt, is dit misschien niet iets waar je als eerste aan denkt. Maar het is wel iets waarvan corona de noodzaak heeft laten zien; een virus houdt zich ook niet aan een landgrens. Dan is het wel belangrijk om te weten wie je buurman is en wat hij doet, en vooral ook te kijken naar je eigen rol als gemeente daarin.

In de online bijeenkomst gaan we kijken naar euregionale samenwerking en lokaal gezondheidsbeleid. Samen met de deelnemers gaan wij antwoord geven op de meerwaarde ervan, hoe je het kan aanpakken, wat je rol als gemeente is en van wie je daarbij wat kan verwachten.

Deze bijeenkomst wordt in het kader van de Euregionale Kennismakelaar georganiseerd door euPrevent in opdracht van Provincie Limburg en in samenwerking met Stichting Geen Grens en Beweging Limburg Positief Gezond.

Registratie gesloten.

Datum

10 juni 2021

Tijd

9.30 – 12.00 uur

Locatie

Digitaal

Organiserende partners:

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 – 9.35 Welkomstwoord
Welkomstwoord door dagvoorzitter Huub Spoormans (Stichting Geen Grens)
9.35 – 9.45 Introductie tot euregionale samenwerking en lokaal gezondheidsbeleid
Waarom zijn we hier? Wat is de link tussen euregionale samenwerking en lokaal gezondheidsbeleid? Brigitte van der Zanden (euPrevent) neemt de deelnemers mee tijdens deze introductie.
9.45 – 10.25 Praktijkvoorbeelden
De deelnemers zullen kennismaken met praktijkvoorbeelden van de relatie Gezondheid-Gemeente-Buurland. De pitches gaan over jeugdgezondheidszorg, mantelzorg, positieve gezondheid en COVID-19.
10.25 – 10.35 Pauze
10.35 – 11.25 Discussies in kleine groepen
Euregionale samenwerking als integraal onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid bespreken. Wat is de rol van de gemeente hierin?
11.25 – 11.50 Paneldiscussie
Huub Spoormans (Stichting Geen Grens), Jo Maes (EPECS) en Brigitte van der Zanden (euPrevent) zullen discussiëren over van wie een gemeente wat mag en kan verwachten.
11.50 – 12.00 Afsluiting
Brigitte van der Zanden (euPrevent) sluit de bijeenkomst af met de belangrijkste boodschappen.

De volgende praktijkvoorbeelden zullen in de sessies aan bod komen:

Sessie: Jeugdgezondheidszorg (Dominique Suykerbuyk, Veiligheidsregio Limburg-Noord)

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van kinderen/jeugdigen. Door middel van vroegtijdig signaleren wordt er veelal erger leed voorkomen. Kinderen die in aangrenzende landen wonen en naar een Nederlandse school gaan komen niet in aanmerking voor zorg vanuit de JGZ. Andersom gebeurt dit wel. Dit zorgt voor onrust onder leerkrachten/zorg coördinatoren op de scholen en ongelijke behandeling, waarbij jongeren die door bijvoorbeeld ziekte uitvallen niet de begeleiding krijgen die klasgenoten wel krijgen, met alle gevolgen van dien. Ik neem u mee aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Sessie: Mantelzorg (Marja Veenstra, Universiteit Maastricht en Burgerkracht Limburg)

Wat het sluiten van de grens in de afgelopen periode ons heeft geleerd is dat in de grensgebieden mensen voor een ander zorgen die over de grens heen woont. Dat gaat twee kanten uit waarbij de zorgvrager in Nederland kan wonen en de mantelzorger in Duitsland of in België maar ook andersom. Tijdens deze workshop neem ik jullie mee in een aantal voorbeelden waarbij iemand zorgt voor een ander en waar diegene wel of niet mee te maken kan krijgen, zowel de uitdagingen als een aantal wensen.

Sessie: Positieve gezondheid (Loek Vaessen, Beweging Limburg Positief Gezond)

Positieve gezondheid, een begrip geïntroduceerd door de arts Machteld Huber, gaat over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven. Het begrip gezondheid bestrijkt immers een veel breder gebied dan alleen maar je lichamelijk functioneren. Positieve gezondheid gaat dus niet uit van hetgeen niet goed gaat, maar vertrekt vanuit hetgeen er wél goed gaat. Het concept helpt over de muren van de eigen discipline een oplossing te zoeken of te creëren en biedt kansen voor samenwerking, binnen en buiten de zorg. Middels deze workshop krijgt u inzicht in het gedachtengoed van Positieve Gezondheid, het ontstaan ervan en maakt u kennis met het spinnenweb.

Sessie: COVID-19 (Christian Hoebe, GGD Zuid-Limburg)

COVID-19 treft ons allen. Vooral ook grensgemeenten. Daar hebben ze niet alleen te maken met de effecten van de maatregelen uit eigen land, maar ook van die van de buurlanden. Wat betekent dit voor een gemeente? Wat kan en moet er gebeuren om samenwerking ook op medisch epidemiologisch vlak euregionaal te ondersteunen? Daar zal het in deze sessie over gaan.