Jaarconferentie van de WHO RHN samen met het CoR in de EMR
13 December 2018

Jaarconferentie van de WHO RHN

(World Health Organization Regions for Health Network)

samen met het CoR (Europees Comité van de Regio’s)

in de EMR (Euregio Maas-Rijn)

Op 12.12.2018 heeft het Uitvoerend Comité van de Euregio Maas-Rijn de organisatie van het 25e jaarconferentie in 2019 van de WHO RHN samen met de Comité van de Regio’s goedgekeurd.

Om doeltreffende oplossingen te vinden voor verschillende gezondheidszorgproblemen is in 2016 een ‘Memorandum van Overeenstemming’ over gemeenschappelijke gezondheidsdoelstellingen voor de Europese regio’s tussen het CoR en de WHO ondertekend. Het doel van deze conferentie is dan ook om de basis te leggen voor een gezamenlijke strategie voor de toekomst van de WHO RHN en het CoR voor gezonde regio’s in Europa.

Deze conferentie viert ook de 25e verjaardag van de jaarlijkse WHO RHN-bijeenkomst. Sinds eind 2017 bereidt de EMR de uitvoering van dit congres voor in nauwe samenwerking met de Stichting euPrevent|EMR. Het centrale thema is “Mensen centraal stellen in het gezondheids- en duurzaam ontwikkelingsbeleid”.

De Euregio Maas-Rijn heeft meer dan 40 jaar ervaring in grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg. Deze langdurige samenwerking binnen de EMR heeft ervoor gezorgd dat de EMR als enige grensoverschrijdende gezondheidsregio lid heeft kunnen worden van de WHO RHN.

Maar hoe dicht staat het thema ‘gezondheid’ eigenlijk bij de burger? Vaak wordt er van alles besproken op supra- en/of nationaal niveau, maar wordt er nauwelijks met de burger gesproken. In februari 2019 zullen daarom, als integraal onderdeel van deze conferentie en met de hulp van het Interreg People to People-programma, voor het eerst op lokaal niveau burgertoppen worden gehouden. In twee burgertoppen wordt de mening van de burgers gevraagd over de thema’s “equity”, “participatory approach” en “human resources in health”. Dit zijn de inhoudelijke kwesties die tijdens de jaarlijkse WHO RHN CoR-conferentie aan de orde moeten komen. De resultaten van de burgertoppen zullen een van de belangrijkste elementen en input voor deze conferentie zijn. Tijdens de conferentie wordt een film en verslag gepubliceerd.

De vermindering van ongelijkheden op gezondheidsgebied, ‘equity’, is noodzakelijk omdat gezondheid en welzijn een fundamenteel mensenrecht is. Om effectief en duurzaam te handelen, is het belangrijk om invloed uit te oefenen waar vooruitgang in termen van gezondheid en algemeen welzijn ten voordele van de burger kan worden bereikt.

De ‘participatory approach’ betekent dat de burger centraal moet staan. Er moet rekening worden gehouden met de mening en behoeften van burgers en patiënten. De burger moet worden gezien als een essentiële, volwaardige en geëmancipeerde partner en actor in de gezondheidssector en als dusdanig betrokken worden in het proces.

Met betrekking tot ‘human resources in health’ moet worden vastgesteld dat er, gezien de demografische ontwikkelingen in veel regio’s van Europa, waaronder de Euregio Maas-Rijn, een tekort aan geschoold personeel op verschillende gezondheidsgebieden bestaat. Dit onderwerp en de aanpak hoe dit aangepakt kan worden zal ook tijdens de conferentie worden besproken.

Gegevens:

Persconferentie: 09.02.2019

Burgertop in Eupen: 09.02.2019 (Voor Duitstalige en Franstalige burgers)

Burgertop in Aken: 16. 02.2019 (Voor Duitstalige en Nederlandstalige burgers)