Het project ‘Euregiofactor’ is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van:

  • Provincie Limburg (NL)
  • eigen middelen partners