Themabijeenkomst ‘Op zoek naar de euregio-factor’

9 mei 2018

euPrevent wishes to inform you about this interesting euroregional (EMR) conference. This conference is organized by the GGD Zuid Limburg and Provincie Limburg.

Gezondheid is grenzen-loos

Het is bekend dat sociaal-culturele en sociaaleconomische factoren in de omgeving invloed hebben op de gezondheidssituatie. De omgeving van Limburg gaat echter over grenzen heen. Vandaar de logische stap om de gehele Euregio Maas-Rijn te betrekken bij de zoektocht naar aanknopingspunten voor het verbeteren van de gezondheidssituatie.

Tijdens deze themabijeenkomst zijn de resultaten van het Euregionale onderzoek gepresenteerd dat is uitgevoerd in opdracht van de Provincie Limburg.

Het onderzoek ‘Op zoek naar de Euregio-factor’ brengt niet alleen de gezondheidssituatie in de Euregio Maas-Rijn als geheel in kaart, maar ook die van de grensregio’s die hier onderdeel van uitmaken.

Er is ingegaan op vragen als:

  • Hoe is de gezondheidssituatie in de regio’s van de EMR en van de EMR als geheel?
  • Waarin lijken we op elkaar en waarin verschillen we?
  • Kampen andere grensregio’s in de EMR, evenals Zuid-Limburg, met een gezondheidsachterstand ten opzichte van het land waar zij bij horen?

Datum

9 mei 2018

Locatie

Maastricht, NL

Meer info

Heeft u vragen? Stuur een bericht aan:
euregio-factor@ggdzl.nl

Programma

Dagvoorzitter: Robert Hermans, Directeur Ontwikkeling Regionale Datacentra & Regionale Datadiensten, CBS

12.30 uur Ontvangst met lunch en netwerkgelegenheid

13.30 uur Inleiding & bevindingen onderzoek ‘Op zoek naar de Euregio-factor’
Prof. dr. ir. Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats
Nicole Curvers, MSc en Laura Willems, junior onderzoekers GGD ZL.

13.50 uur Inhoudelijke reactie op het onderzoeksrapport
Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Werk en Welzijn)

14.00 uur Aanknopingspunten voor het verbeteren van de gezondheidssituatie
Door een aantal vooraanstaande sprekers wordt ingegaan op mogelijke aanknopingspunten voor het verbeteren van de (Eu)regionale gezondheidssituatie. Hierbij wordt ingegaan op de thema’s Eregionale arbeidsmarkt, de EMR als samenleving, het ‘probleem’ van meertaligheid, en (gezondheids)data.

  • Prof. dr. Frank Cörvers, Universiteit Maastricht, ROA / ITEM / NEIMED
  • Lector dr. Nol Reverda, Zuyd Hogeschool, NEIMED / ITEM
  • Prof. dr. Leonie Cornips, Universiteit Maastricht (ITEM) / Meertens Instituut (KNAW)
  • Dirk Philippsen, Gesundheitsberichterstattung Beauftragter, Gesundheitsamt des Kreises Düren
  • Dr. Odile Mekel, Leiterin Fachbereich Gesundheitsdaten und -analysen, Campusentwicklung, Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW)

15.15 uur Pauze
15.45 uur Interactieve paneldiscussie
17.00 uur Einde themabijeenkomst

Verslag Euregionale themabijeenkomst

Het verslag van de themabijeenkomst ‘Op zoek naar de Euregio-factor’

Presentaties Euregionale themabijeenkomst

Belangrijkste resultaten van het Euregionale onderzoek
Prof. dr. ir. Maria Jansen, programmaleider Academische Werkplaats, Nicole Curvers, MSc, junior onderzoeker GGD ZL, Laura Willems, junior onderzoeker GGD ZL.

In search of the Euregio factor…. on the labour market
Prof. dr. Frank Cörvers, Universiteit Maastricht, ROA / ITEM / NEIMED

The social cultural reality of the Euregion Meuse Rhine
Lector dr. Nol Reverda, Zuyd Hogeschool, NEIMED / ITEM

The (un)making of linguistic borders. The quest for the Euregionfactor.
Prof. dr. Leonie Cornips, Universiteit Maastricht (ITEM) / Meertens Instituut (KNAW)

EMR Related Health Reporting. Examples from 15 years cross border cooperation
Dirk Philippsen, Gesundheitsberichterstattung Beauftragter, Gesundheitsamt des Kreises Düren

Health information in EMR
Dr. Odile Mekel, Leiterin Fachbereich Gesundheitsdaten und -analysen, Campusentwicklung, Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW)