Inzicht in de invloed van sociale relaties op mentaal welzijn in grensregio’s
6 September 2023

Leven in een grensregio biedt een unieke combinatie van kansen en uitdagingen, waaronder de mogelijke toegang tot grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het euPrevent-project Mental Health and Social Networks (SoMe) is daarom ontworpen om de rol van grensoverschrijdende sociale netwerken in interactie met geestelijke gezondheid en welzijn te onderzoeken, met de nadruk op de burgers van de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Om de grensoverschrijdende sociale netwerken in kaart te brengen, werden een aantal verhelderende interviews uitgevoerd met mensen die in de EMR wonen en met degenen die ervaring hebben met grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze interviews brachten niet alleen de componenten van deze netwerken in kaart, maar wierpen ook licht op de wisselwerking tussen deze netwerken en het mentale welzijn. De eerste bevindingen van deze analyse zijn nu gepubliceerd: https://www.linkedin.com/company/35476371/admin/feed/posts/.

Deze voorbeeldverhalen worden gepresenteerd in een carrousel, waarin de aandacht wordt gevestigd op de kwesties die van belang zijn voor de bevolking in de grensregio: grensoverschrijdende verbindingen zijn belangrijk voor mensen die in de grensregio wonen, met name voor hun geestelijke gezondheid; en mensen hebben behoefte aan meer informatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Blijf op de hoogte voor updates als we meer bevindingen publiceren van het project SoMe. Dit is een micro-project gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de projectpartners in het kader van het project People to People2 Interreg V-A EMR.