Burgertop over grensoverschrijdende gezondheidsdiensten

In Dusseldorf, Kreis Neuss, Kreis Viersen en Venlo zullen verschillende burgertoppen worden georganiseerd die worden gefinancierd door het Interreg Deutschland-Nederland project “euPrevent SHE”. Het doel van deze burgertoppen is de burgers die in grensregio’s wonen de gelegenheid te geven hun persoonlijke ervaringen uit te wisselen, ook over de grens, met betrekking tot de onderwerpen van de volksgezondheidsdiensten aan weerszijden van de grens; migranten, overdraagbare ziekten, gezonde jongeren en moeilijk te bereiken groepen en ook met betrekking tot de Covid-pandemie.

De burgertoppen vinden plaats op een zaterdagochtend en duren ongeveer drie uur (09.30-12.30 uur), waarvan een half uur algemene informatie, twee uur rondetafeldiscussies en een slotafsluiting van een half uur. De dialoog in kleine groepen zal worden gevoerd met de hulp van speciaal opgeleide moderatoren. De burgers uit verschillende regio’s zullen hun persoonlijke ervaringen kunnen delen en hun standpunten naar voren kunnen brengen in hun eigen taal (respectievelijk Nederlands en Duits).

We zijn op zoek naar ongeveer 25 burgers per topontmoeting. Daarom zal de inschrijvingslink worden gesloten zodra we voldoende inschrijvingen hebben ontvangen. De topbijeenkomsten kunnen zowel online als fysiek plaatsvinden, afhankelijk van het nationale beleid op het moment van het evenement. Dit zal twee weken voor het feitelijke evenement van de top worden bevestigd in een digitale informatiebrochure. Gezien de onvoorziene omstandigheden is het voor ons handig om uw privé-adres bij de inschrijving te hebben. De adressen worden echter alleen gebruikt ten behoeve van de organisatie van het evenement en niet voor andere doeleinden dan de burgertoppen.

Schema

Regio Datum Taal
Venlo 16 oktober 2021 Nederlands
Dusseldorf 30 oktober 2021 Duits
Kreis Viersen 6 november 2021 Duits
Kreis Neuss 13 november 2021 Duits

Inschrijving