APWG Mosa valpreventie

14 mei 2024

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa organiseert refereerbijeenkomsten voor professionals in de (publieke) gezondheidszorg en iedere professional die zich in de praktijk, onderzoek of beleid inzet voor een gezonde generatie en een gezond en actief leven.

Tijdens deze refereerbijeenkomsten zullen sprekers uit verschillende disciplines inzichten over een centraal thema belichten: vanuit wetenschap, beleid en praktijk. Naast inhoudelijke sprekers is er ruimte voor interactie en vragen.

Op de refereerbijeenkomst van 14 mei 2024 staat het thema “valpreventie”
centraal.

Aan de slag met de ketenaanpak valpreventie

Nederland vergrijst: zo’n 20% van de bevolking is 65-plus. In de meeste ZuidLimburgse gemeenten is dat zelfs 26% of meer (CBS, 2023) en dit aandeel zal in de komende jaren verder stijgen. Vallen is de meest voorkomende oorzaak van spoedeisende hulp (SEH) bezoeken bij 65-plussers (VeiligheidNL, 2022). Naast persoonlijk leed gaat dit gepaard met hoge medische zorgkosten. Met het toenemende aantal ouderen in Nederland wordt valpreventie daarom steeds belangrijker. Gemeenten hebben vanaf 2023 de taak om de ketenaanpak valpreventie in te richten voor 65-plussers met een valrisico.

Hoe verloopt de samenwerking rondom valpreventie en hoe organiseer je de ketenaanpak valpreventie op lokaal niveau? Hoe kun je ouderen motiveren om deel te nemen aan een preventief beweegaanbod? Op dinsdag 14 mei ontvangen we u graag om hierover van gedachten te wisselen.

Aanmelden

Wilt u deze interessante refereerbijeenkomst bijwonen?
Aanmelden kan tot en met 30 april 2024.

Aanmelden

Datum

Dinsdag 14 mei 2024

17.00 u
Inloop met soep en broodje
18.15 u
Refereerbijeenkomst
20.30 u
Gelegenheid tot napraten

Locatie

Novotel Maastricht
Sibemaweg 10
6227 AH Maastricht

Programma

Tijd Onderdeel
17:00 Inloop
Gelegenheid tot netwerken onder het genot van soep en een
broodje.
18:15 Welkom
Rianne Reijs, arts Maatschappij en Gezondheid GGD Zuid Limburg en programmaleider Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-LimburgEffectieve valpreventie bij thuiswonende ouderen
Wietske Hoekstra, consultant Valpreventie, VeiligheidNL
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat valpreventie helpt om het valrisico bij ouderen te verminderen. Maar de effectiviteit van valpreventie hangt af van hoe succesvol het wordt uitgevoerd. Wietske Hoekstra gaat in op de werkzame elementen van valpreventie, zoals het motiveren van ouderen om deel te nemen aan een preventief beweegaanbod. Welke handvatten zijn er vanuit onderzoek om ouderen in beweging te krijgen?Zonder samenwerking geen valpreventie
Frank Amory, programmamanager ouderenzorg, ZIO Zorg in Ontwikkeling
Valpreventie valt of staat met goede samenwerking. Niet alleen op lokaal niveau, maar ook in de regio. Frank Amory neemt ons mee in hoe de ketenpartners in Zuid-Limburg samenwerken aan valpreventie en hoe het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) daar op aansluit. Weten partners uit het medisch domein en het sociaal domein elkaar al voldoende te vinden? En wat zijn de plannen voor de komende jaren?Vitaal en veilig thuis: vallen voorkomen vanuit netwerken in Eijsden-Margraten
Daisy Claessens, buurtcoach sport en bewegen, Gemeente EijsdenMargraten; Miranda Husson, ergotherapiepraktijk Husson
In Eijsden- Margraten werken verschillende zorg- en welzijnsprofessionals, de gemeente en inwoners aan het valpreventie programma ‘Vitaal en Veilig thuis’. Buurtcoach sport en bewegen Daisy Claessens legt uit hoe de netwerkaanpak in samenwerking met het burgerinitiatief Sociaal Centrum Eijsden tot stand is gekomen, hoe het eruit ziet en wat de uitdagingen zijn. Ergotherapeut Miranda Husson deelt de ervaringen over de voorlichting en uitgevoerde preventieve beweeginterventies. Welke ouderen worden bereikt en hoe worden ze gemotiveerd tot deelname?
20:30 Afsluiting
Afsluiting en gelegenheid tot napraten onder het genot van een
drankje.