EMR-conferentie milieugezondheid

22 juni 2023

Op donderdag 22 juni 2023 nodigen wij u graag uit voor een conferentie over de milieugezondheid in de Euregio Maas-Rijn (EMR).

Deze fysieke bijeenkomst zal deskundigen, professionals, beleidsmakers en belanghebbenden van binnen en buiten de EMR samenbrengen. De belangrijkste doelstellingen van de conferentie zijn het uitwisselen en delen van ervaringen en kennis over milieugezondheid en klimaatverandering, het bespreken van de effecten en uitdagingen van milieufactoren en klimaatverandering in de EMR, en het analyseren van strategieën voor klimaatadaptatie met betrekking tot grensoverschrijdende raakvlakken en samenwerkingsmogelijkheden.

Door gezondheidsaspecten in alle beleidsgebieden te integreren, wil de conferentie lokale en regionale actoren ondersteunen bij de coördinatie van strategieën en projectontwikkelingen. Uw deelname aan de conferentie zal ons helpen een beter inzicht te krijgen in de uitdagingen op het gebied van milieugezondheid en klimaatverandering waarmee de EMR wordt geconfronteerd.

De conferentie richt zich op verschillende onderwerpen, waaronder klimaatverandering en hitte, verschillende milieurisicofactoren en de gevolgen daarvan voor de gezondheid, ziektelast en milieurechtvaardigheid, en het creëren van een gezonde leefomgeving. Het centrale thema van de conferentie is het leggen van effectieve verbindingen en het bevorderen van een gezonde leefomgeving over de grenzen heen door middel van gezamenlijke en geharmoniseerde boodschappen op een klimaatbewuste manier.

Wij kijken uit naar uw deelname aan dit informatieve en boeiende evenement.

Registratie

De registratie voor dit evenement is gesloten.

Datum

09:30 – 16:00, 22 juni 2023

Locatie

Kloster Heidberg, Bahnhofstraße 4, 4700 Eupen, België

Programma

Tijd Onderdeel
09:30 – 10:00 Check-In
10:00 – 11:00 Plenaire sessie

  • Welkom en inleiding
  • Keynote speech door de vertegenwoordiger van de MAHHL steden (Maastricht, Aken, Hasselt, Heerlen, Luik) over milieugezondheid en klimaatverandering
  • Keynote speech door Dr. Bettina Menne (Regionaal Kantoor van de WHO voor Europa) over WHO-instrumenten voor milieugezondheid
11:00 – 12:30 Workshop Ronde 1 (twee parallelsessies)

  • Klimaatverandering en hitte (met tolk)
  • Ziektelast en milieurechtvaardigheid (in het Engels)
12:30 – 13:30 Lunchpauze
13:30 – 15:00 Workshop Ronde 2 (twee parrel sessies)

  • Gezonde leefomgeving (met tolk)
  • Milieurisicofactoren voor de gezondheid (in het Engels)
15:00 – 16:00 Plenair

  • Keynote speech door Odile Mekel (Noordrijn-Westfalen Centrum voor Gezondheid) over het gebruik van leefplek meter in milieugezondheid
  • Interactie: input uit workshops en discussie met deelnemers
16:00 Receptie