Project GRENSimpact

Het project GRENSimpact heeft als doel de infectiedynamiek van een pandemie in geselecteerde grensregio’s te analyseren en de impact ervan te visualiseren. Deze visualisatie zal inzichten opleveren die effectief gezondheidsbeleid en maatregelen op maat mogelijk maken voor grensregio’s.

Projectkader

Doelgroep: Algemene bevolking in geselecteerde grensregio’s

Duur van het project: 12 februari 2024 – 11 november 2024

Focus van het project

Het doel is om de dynamiek van pandemieën te onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op grensoverschrijdende infectiegebeurtenissen binnen de geselecteerde grensregio’s. Door gebruik te maken van GIS-kaarten (Geografisch Informatiesysteem) en analysemethoden wil het project inzicht krijgen in grensoverschrijdende mobiliteitspatronen en hun invloed op de verspreiding van infecties tijdens pandemieën in grensregio’s.

Onderzoek

Het onderzoek maakt gebruik van openbaar beschikbare kwantitatieve gegevens die tijdens de pandemie zijn verzameld om ruimtelijke processen te analyseren en visualiseren, met een focus op grensoverschrijdende transmissiepatronen. Het omvat vier Nederlandse Euregio’s die grenzen aan respectievelijk Noordrijn-Westfalen (Duitsland) en Vlaanderen (België):

  • EUREGIO,
  • Euregio Rijn-Waal,
  • Euregio Rijn-Maas Noord, en
  • Euregio Maas-Rijn.

Activiteiten

  1. Voorbereiding: samenstelling van een multidisciplinair team, verwerving en evaluatie van datasets, onderzoek naar de beschikbaarheid van gegevens voor influenza A.
  2. Verzamelen van gegevens: verzamelen en voorbereiden van gegevensverzamelingen, uitvoeren van analyses met behulp van geschikte methoden.
  3. Analyseren van de resultaten: Creatie van cartografische visualisaties, interpretatie van de resultaten en ontwikkeling van aanbevelingen op basis van de analyse.
  4. Verspreiden van de resultaten: Rapporteren van resultaten aan belanghebbenden, schrijven van wetenschappelijke publicaties en produceren van factsheets in meerdere talen voor bredere verspreiding.

Evenementen

Geen evenementen

Nieuws

4 April 2024

ZonMW-project GRENSimpact is gelanceerd