ZonMW-project GRENSimpact is gelanceerd
4 April 2024

euPrevent heeft ZonMW-financiering ontvangen voor het GRENSimpact-project en het project gaat officieel van start in februari 2024.

ZonMW is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en -ontwikkeling. Het doel van ZonMW is het stimuleren van onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheid, gezondheidszorg en welzijn door middel van gerichte financieringsprogramma’s.

In samenwerking met GGD Zuid Limburg is euPrevent het GRENSimpact project gestart om de impact van een pandemie op een grensregio te visualiseren. Ongeveer 35% van de Europese bevolking woont in grensregio’s en het leven van deze burgers is gebaseerd op alledaagse grensoverschrijdende sociaaleconomische relaties in plaats van formele politieke grenzen. Dit staat in contrast met beleid, wetgeving en gezondheidszorgstelsels die op geografische grenzen zijn gebaseerd. Vooral tijdens de pandemie, toen de grensoverschrijdende mobiliteit beperkt was, stond de bevolking in grensregio’s voor grote uitdagingen. GRENSimpact werd daarom ontwikkeld om inzicht te krijgen in de grensoverschrijdende overdracht van infectieziekten tijdens een pandemie en om lessen te trekken voor de toekomstige aanpak van pandemieën door grensregio’s.

Door wetenschappelijke methoden te gebruiken om de grensoverschrijdende incidentie van infecties tijdens pandemieën te visualiseren, hopen we inzicht te krijgen in de impact van de pandemie in de grensregio en de implicaties ervan voor het beleid en de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid, en bij te dragen aan de verbetering van de gelijkheid en het welzijn op gezondheidsgebied in deze gebieden.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website: https://euprevent.eu/nl/project-grensimpact/.