euPrevent versterkt samenwerking met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa
9 April 2024

euPrevent heeft zich actief aangesloten bij de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG) Mosa, een samenwerkingsverband tussen GGD Zuid-Limburg, Maastricht University en het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI). Deze alliantie bevordert de integratie van beleid, onderzoek en praktijk binnen de publieke gezondheidszorg.

AWPG Mosa, genoemd naar de rivier de Maas, symboliseert de vloeiende uitwisseling van kennis en de verbinding tussen verschillende belanghebbenden op het gebied van praktijk, onderzoek en beleid. Net als de Maas streeft AWPG Mosa naar grensoverschrijdende samenwerking en is zij actief op lokaal, nationaal, euregionaal en internationaal niveau.

AWPG Mosa richt zich op het verkrijgen, delen en uitwisselen van kennis om de publieke gezondheid te versterken. Dit wordt gerealiseerd door middel van wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht, onderwijs, netwerken en samenwerking met verschillende stakeholders. De belangrijkste thema’s zijn infectieziektebestrijding, gezonde jeugd, integraal gezondheidsbeleid en euregionale samenwerking.

Als partner van Mosa zet euPrevent haar expertise in om deze doelstellingen te verwezenlijken. De directeur van euPrevent, Brigitte van der Zanden tevens betrokken als teamlid van AWPG Mosa, deelt haar visie op de samenwerking: “Door mijn persoonlijke betrokkenheid als inwoner van de grensregio en mijn toewijding aan preventie en gezondheidsbevordering, draag ik graag bij aan een gezonder Limburg. Samen streven we ernaar om de gezondheid van burgers beter te laten aansluiten op hun geografische leefomgeving, met oog voor de grensoverschrijdende aspecten van publieke gezondheid.”

Deze samenwerking illustreert de gedeelde inzet voor een veerkrachtige en gezonde gemeenschap, waarbij kennis, expertise en ervaring worden gebundeld om concrete resultaten te behalen voor de inwoners van Limburg en daarbuiten.

Lees meer over deze samenwerking op de website van AWPG Mosa: https://awpgmosa.nl.