Landgrensoverschrijdende effecten van de legalisering van cannabis in Duitsland
17 May 2024

Vanaf 1 april 2024 wordt het gebruik van cannabis voor recreatief gebruik in Duitsland gelegaliseerd. Volgens de Duitse regering is deze wetgeving bedoeld om de illegale cannabismarkt in te perken, een open debat aan te moedigen, gezondheidsbevordering en voorlichting te verbeteren en de kosten voor wetshandhaving te verlagen.

Sinds de goedkeuring van deze wet zijn er veel discussies en debatten losgebarsten. Onze euPrevent-partners in de programmalijn Verslaving zijn ook intensief betrokken geweest bij de discussies. Partners uit Duitsland, België en Nederland voerden een uitgebreide dialoog waarin zij hun standpunten over dit onderwerp presenteerden. Ze waren het erover eens dat de drugswetgeving ingewikkeld is en dat verduidelijking van de wet cruciaal is om de uitvoering ervan te vergemakkelijken en effectieve maatregelen voor de volksgezondheid mogelijk te maken. Aan de andere kant biedt de Duitse cannabiswetgeving buurlanden een goede gelegenheid voor een intensievere uitwisseling die wederzijds leren bevordert. Grensoverschrijdende samenwerking wordt gezien als een nuttig middel om een meer alomvattende strategie te ontwikkelen om het gemeenschappelijke probleem van drugsgebruik aan te pakken en de preventie-inspanningen te versterken.

De resultaten en voorlopige bevindingen van ons panel van deskundigen zijn gepubliceerd op onze website: https://euprevent.eu/wp-content/uploads/2024/05/DE-cannabis-NL.pdf.